Working Paper No. 1333

The Ability Gradient in Bunching

Högt begåvade personer är mer känsliga för skatter

Publicerad: 22 april 2020Antal sidor: 32Nyckelord: Bunching; Ability; Skills; Complexity; Optimal TaxationJEL-koder: H21; H24; J22; J24

The Ability Gradient in Bunching Spencer Bastani och Daniel Waldenström


Vi undersöker om individers kognitiva förmåga påverkar deras känslighet för att betala inkomstskatt. Analysen bygger på unga mäns testresultat vid mönstringen och deras inkomst flera decennier senare. Resultaten antyder att mer begåvade individer är känsligare för att betala skatt.

Vi studerar förhållandet mellan individers kognitiva förmåga, ibland kallad intelligens, och deras benägenhet att tjäna en inkomst just vid brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket indikerar att man är relativt känslig för att betala inkomstskatt. Analysen baseras på uppgifter från mönstringen där unga mäns förmågor testades på ett enhetligt sätt i decennier, och samma mäns inkomster flera decennier senare.

Studiens huvudresultat är att högt begåvade individer är överrepresenterade vid brytpunkten för statlig inkomstskatt även när hänsyn tas till andra faktorer som skulle bidra till att deras inkomst hamnar just där. Sannolikheten att tjäna en inkomst vid brytpunkten  är dubbelt så stor hos individer i den översta tiondelen i begåvningsfördelningen som hos den medianbegåvade  och tre gånger större än individer i begåvningsfördelningens lägsta tiondel. Dessa resultat pekar på att det finns en begåvningsgradient i skattekänslighet.

Både löntagare och egenföretagare uppvisar en begåvningsgradient i skattekänslighet. Däremot skiljer sig förmodligen orsakerna bakom skattekänsligheten mellan dessa båda grupper. Medan löntagarnas respons i första hand handlar om minskat arbetsutbud handlar egenföretagarnas respons sannolikt mer om skatteplanering och inkomstomvandling från arbets- till kapitalinkomst.

Vi studerar även könsskillnader i begåvningens betydelse för skattekänslighet, där vi istället för mönstringsdata (som nästan uteslutande finns för män) använde avgångsbetyg från gymnasiet. Resultatet antyder att begåvningsgradienten är starkare för män än för kvinnor.


IFN Working Paper nr 1333, "The Ability Gradient in Bunching", är författat av Spencer Bastani, Linnéuniversitetet, och Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta författarna om du vill veta mer: Spencer Bastani, spencer.bastani@lnu.se, och Daniel Waldenström, daniel.waldenstrom@ifn.se. 


Referens:

Bastani, Spencer and Daniel Waldenström (2020), "The Ability Gradient in Bunching". IFN Working Paper No. 1333. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel: 08 665 4584
Mobil: 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Spencer Bastani

Kontakt

Tel: 018 471 7077
Mobil: 0731 50 77 51
spencer.bastani@ifau....

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se