Working Paper No. 1337

Chinese Aid to Africa: Distinguishing Features and Local Effects

Kinesiskt bistånd: Särdrag och lokala effekter

Publicerad: 7 maj 2020Antal sidor: 11Nyckelord: China; Africa; Foreign aidJEL-koder: F35; O19; O55

Chinese Aid to Africa: Distinguishing Features and Local Effects Ann-Sofie Isaksson och Andreas Kotsadam


Denna översiktsartikel bygger på egen tidigare forskning om lokala effekter av kinesiska utvecklingsprojekt i afrikanska mottagarländer. Resultaten tyder på omfattande lokal påverkan som ofta markant avviker från de effekter som observeras för andra biståndsgivare.

I denna översiktsartikel av egen tidigare forskning om kinesiskt bistånd lyfter vi fram fyra utmärkande egenskaper hos detta bistånd: 1) landets princip om icke-inblandning i mottagarländers politiska angelägenheter; 2) tendensen att blanda kommersiella intressen med mer renodlade biståndsflöden; 3) den efterfrågestyrda allokeringsprocessen; samt  4) kontrollen över projekt under genomförandefasen. Vi diskuterar sedan hur dessa särdrag kan påverka lokala biståndseffekter.

De redovisade studierna använder ett nytt omfattande datamaterial, i vilket data över kinesiska biståndsströmmar länkats med omfattande enkätdata från ett stort antal afrikanska länder. Med hjälp av GPS-koordinater identifierar vi om personer bor i nära anslutning till kinesiska projekt och kan därigenom undersöka projektens lokala ekonomiska och politiska effekter.

Omfattande lokal påverkan
Våra resultat tyder på att lokala effekter av kinesiskt bistånd ofta avviker markant från de effekter som observeras för andra biståndsgivare. Till skillnad från biståndsprojekt från andra stora givare finner vi att kinesiska biståndsprojekt driver på lokal korruption, minskar det lokala fackföreningsdeltagandet samt bidrar till ökad etnisk identifikation. I motsats till vanliga antaganden om bistånd tyder resultaten dessutom på att kinesiskt bistånd inte medverkar till att öka det politiska stödet för den sittande regeringen.

Resultaten belyser viktiga skillnader mellan givare och behovet av att inte bara utvärdera i vilken utsträckning biståndsprojekt uppnår sina uttryckliga mål, utan också deras potentiella sidoeffekter.


IFN Working Paper nr 1337, "Chinese Aid to Africa: Distinguishing Features and Local Effects", är författat av Ann-Sofie Isaksson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), och Andreas Kotsadam, Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Oslo. Vill du veta mer? Kontakta Ann-Sofie Isaksson, ann-sofie.isaksson@ifn.se, eller Andreas Kotsadam, andreas.kotsadam@frisscht.uio.no


Referens:

Isaksson, Ann-Sofie and Andreas Kotsadam (2020), "Chinese Aid to Africa: Distinguishing Features and Local Effects". IFN Working Paper No. 1337. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Ann-Sofie Isaksson

Kontakt

Mobil: 0735 923 938
ann-sofie.isaksson@if...

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se