Working Paper No. 1344

Does Precise Case Information Limit Precautionary Behavior? Evidence from COVID-19 in Singapore

Information om lokala fall av covid-19 leder till ökad försiktighet

Publicerad: 22 juni 2020Antal sidor: 25Nyckelord: COVID-19; Transparency; Precautionary behaviorJEL-koder: H12; I18; R50

Does Precise Case Information Limit Precautionary Behavior? Evidence from COVID-19 in Singapore Aljoscha Janssen och Matthew Shapiro


Både offentligt ledda och frivilliga insatser kan minska smittspridning av sjukdomar. Singapore var ett av få länder som i början av covid-19-pandemin försökte ändra beteenden genom att offentligt redovisa detaljerad information om bekräftade fall. Vi finner att individerna minskar sina reseavstånd och stannar hemma om fall upptäckts lokalt.

I den första vågen av Singapores covid-19-infektioner förlitade landet sig på en nästan unik strategi för att mildra sjukdomens spridning. Snarare än att ge skydd på plats eller att kräva nedstängning av verksamheter isolerades potentiella patienter och de som hade varit i kontakt med dessa övervakades.

Detaljerad information offentliggjordes dessutom för bekräftade fall, inklusive de drabbades bostadsadress och platser de besökt. Hälsoministeriet i Singapore upprätthöll och delade informationen om resebeteende och bostäder för fall av covid-19 dagligen. Motiven bakom detta var både att uppmuntra individer att testa sig om de varit i kontakt med bekräftade fall samt att sporra till mer försiktigt beteende bland potentiellt drabbade.

Rörelser spåras med mobiltelefondata
Vi undersöker effektiviteten i Singapores transparens med information om specifika fall av covid-19. Genom att använda fallen som blivit offentliggjorda i kombination med lokaliseringsdata på mobiltelefoner för mer än 10 procent av Singapores befolkning, kan vi spåra rörelseresponsen bland bekräftade fall. Vi kvantifierar hur information kring upptäckta fall leder till en minskad aktivitet i närheten av fallet. Både inflödet till och utflödet från områden där bekräftade fall bor eller besökte studeras.

Snabbt genomslag av information
Resultaten visar att reseavstånd minskar och att sannolikheten att stanna hemma ökar där upptäckta fall blivit offentliggjorda. Detta gäller både för fall nära en individs bostad samt ställen som individen besöker. Genomslaget sker dessutom mycket snabbt. Vi finner att ytterligare ett fall av covid-19 i en individs bostadsområde minskar hennes dagliga reseavstånd följande dag med i genomsnitt 89 meter (0,64 procent jämfört med genomsnittet), medan ett icke-lokalt fall minskar resan med 28 meter (0,2 procent).

Ett lokalt fall ökar dessutom sannolikheten att individen stannar hemma följande dag med 0,14 procentenheter (0,54 procent), medan inga förändringar observeras som svar på icke-lokala fall. Vi finner även att lokala fall minskar inflödesresor. I genomsnitt minskar ett ytterligare fall sannolikheten för att besöka området med 0,34 procentenheter (5,09 procent).

Våra resultat tyder på att det finns ett ekonomiskt värde i att vara transparent och informera allmänheten om upptäckta fall. Andra försiktighetsåtgärder såsom nedstängningar innebär ofta stora kostnader. Genom att informera om specifika ställen med bekräftade fall kan individer istället aktivt undvika platser som har stor smittorisk. Således kan kostnaden av samhällets försiktighetsåtgärder understiga kostnaden av en total nedstängning eftersom andra aktiviteter och verksamheter istället kan fortgå.


IFN Working Paper nr 1344, ”Does Precise Case Information Limit Precautionary Behaviour? Evidence from COVID-19 in Singapore”, är författat av Aljoscha Janssen, Singapore Management University och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Matthew Shapiro, Singapore Management University. Vill du veta mer? Kontakta Aljoscha Janssen på e-post: ajanssen@smu.edu.sg.


Referens:

Janssen, Aljoscha and Matthew Shapiro (2020), "Does Precise Case Information Limit Precautionary Behavior? Evidence from COVID-19 in Singapore". IFN Working Paper No. 1344. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se