Working Paper No. 1346

The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality

Vattenrening minskade dödligheten i kolera i Stockholm

Publicerad: 29 juni 2020Antal sidor: 36Nyckelord: Water; Piped water; Filtered water; Cholera; Mortality; Public healthJEL-koder: I11; I18; N3; H51

The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality Daniel Knutsson


Det råder i dag samstämmighet om vikten av tillgång på rent vatten för folkhälsan. Men forskarna har olika uppfattningar om hur vattenrening historiskt har påverkat hälsan. Denna studie undersöker en specifik sjukdom som sprids genom dricksvatten, kolera. Jag finner att tillgången på rent vatten i Stockholm minskade dödligheten i kolera.

Många forskare anser att införandet av vattenrening inte orsakade en stor minskning i dödlighet i numera industrialiserade länder. Samtidigt finns det inga moderna studier som undersöker hur rent vatten påverkade dödligheten i kolera, en sjukdom som skördade miljoner liv i Europa på 1800-talet. För att få en mer fullständig bild av hur vattenrening påverkade dödligheten tidigare i historien är det viktigt att förstå dess effekt på koleradödligheten.

Kolerautbrottet i Stockholm 1866
Stockholm byggde ett vattenreningsverk och vattenledningar genom hela staden under 1860-talet som tillät inkoppling av renat kranvatten i husen. 1861 kopplades vattnet på och boende i Stockholm anslöt sina hus till vattenledningarna under följande år.

Jag har samlat in information om vattenkontrakt och kopplar dessa till adresser för alla dödsfall i Stockholm vid denna tid. Därigenom kan jag i detalj följa hur kolera påverkade dödligheten i byggnader med och utan rent vatten. Boende i hus med rent vatten påverkades nästan inte alls av kolerautbrottet, medan de som inte hade rent vatten drabbades svårt. Rent vatten var således ett effektivt skydd mot kolera under det sista större utbrottet av sjukdomen i Stockholm år 1866.

Resultaten i studien indikerar att vattenrening har varit mycket mer betydande för dödligheten än vad som framkommit i tidigare forskning.


IFN Working Paper nr 1356, “The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality”, är författat av Daniel Knutsson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Daniel, daniel.knutsson@ifn.se, om du vill veta mer.


Referens:

Knutsson, Daniel (2020), "The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality". IFN Working Paper No. 1346. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Daniel Knutsson

Kontakt

Mobil: 072-2005998
daniel.knutsson@ne.su.se

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se