Working Paper No. 1348

Gender and Labour Market Adjustment to Trade: The Case of India

Publicerad: 11 augusti 2020Antal sidor: 26Nyckelord: Gender; International trade; Jobs; EarningsJEL-koder: F14; F16

Gender and Labour Market Adjustment to Trade: The Case of India Louise Johannesson och Hildegunn Kyvik Nordås


Indiens kvinnliga arbetskraftsdeltagande år 2018 var 24 procent, vilket motsvarar hälften av det globala genomsnittet. Indien har dessutom en av de största löneskillnaderna mellan könen i världen. Vi finner att löneskillnaderna är mindre i tjänstesektorer där Indien har komparativa fördelar men stora i tillverkningssektorn.

Vår studie fokuserar på den internationella handelns roll som en källa till ökad konkurrenspress på inhemska marknader och hur det påverkar relativa löner och formell sysselsättning mellan män och kvinnor. Vi identifierar sektorer med komparativa fördelar och nackdelar och matchar dessa med indiska arbetskraftsundersökningar som innehåller information om sektoriell sysselsättning och inkomst.

Vi finner att sektorer med komparativa fördelar inom tjänsteindustrin har den lägsta löneskillnaden mellan kvinnor och män, där kvinnor tjänar 24 procent mindre än sin manliga motsvarighet, medan kvinnor inom tillverkningsindustrin tjänade i genomsnitt 40 procent mindre än manliga arbetare. Vi visar dessutom att den totala löneskillnaden mellan könen inom tjänstesektorer med komparativa fördelar är små medan den är stor inom tillverkningsindustrin, oavsett komparativa fördelar.

Studien drar slutsatsen att handel går hand i hand med en mindre löneskillnad mellan könen inom tjänstesektorn eftersom det gör det möjligt för kvinnor att utnyttja sina färdigheter bättre än inom tillverkningsindustrin.


IFN Working Paper nr 1348, "Gender and Labour Market Adjustment to Trade: The Case of India", är författat av Louise Johannesson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), och OECD, samt Hildegunn Kyvik Nordås, Norwegian Institute of International Affairs och Örebro universitet. Kontakta Louise Johannesson, louise.johannesson@ifn.se, om du vill veta mer.


Referens:

Johannesson, Louise, and Hildegunn Kyvik Nordås (2020), "Gender and Labour Market Adjustment to Trade: The Case of India". IFN Working Paper No. 1348. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN). 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se