Working Paper No. 1369

Ethnic Background and the Value of Self-Employment Experience: Evidence from a Randomized Field Experiment

Företagarerfarenhet värderas negativt för jobbsökande

Publicerad: 19 november 2020Antal sidor: 24Nyckelord: Self-employment; Wage-employment; Randomized experiment; Discrimination; Labor market outcomesJEL-koder: J15; J24; J71; L26

Ethnic Background and the Value of Self-Employment Experience: Evidence from a Randomized Field Experiment Lina Aldén, Spencer Bastani och Mats Hammarstedt


Med hjälp av ett fältexperiment finner vi att erfarenhet från egenföretagande värderas negativt vid övergång till löneanställning. Jobbsökande med företagarerfarenhet har lägre sannolikhet att bli kallade till anställningsintervju än personer som varit löneanställda. Resultaten gäller oberoende av de sökandes etniska bakgrund och kön. 

Det är välkänt att människor med bakgrund i länder utanför Europa har problem att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Inte sällan framförs förhoppningen att arbetslösheten bland vissa grupper av utrikes födda ska minska genom att människor väljer att starta eget företag.

Det finns idag en relativt omfattande forskning som visar att andelen egenföretagare är hög i framförallt vissa grupper av utrikes födda från länder utanför Europa, samt att utrikes födda i högre grad än inrikes födda upphör med sina företagarverksamheter.  

Outforskad frågeställning
En fråga som däremot är relativt outforskad är hur företagarerfarenhet värderas vid övergång till löneanställning, och i vilken utsträckning det i detta avseende finns skillnader mellan inrikes födda personer och personer med utländsk bakgrund.

I denna uppsats har vi genomfört ett fältexperiment i vilket mer än 1 300 utannonserade anställningar söktes av fiktiva personer med erfarenhet från att ha varit egenföretagare och/eller löneanställd som programmerare eller redovisningsekonom. 

Samtliga sökande var 29 år gamla och skilde sig åt beträffande kön och etnisk bakgrund. Sökande hade antingen ett typiskt arabiskt/muslimskt namn eller ett typiskt svenskt namn. Vidare skilde sig de sökande åt genom att de hade erfarenhet från antingen egenföretagande eller löneanställning eller från både och.

Företagarerfarenhet värderas lågt oavsett etnisk bakgrund
Vi finner att sökande med arabisk/muslimska namn väljs bort när de söker jobb, då de erhåller färre svar och får färre inbjudningar till anställningsintervjuer än personer med typiskt svenska namn. Vidare framkommer att erfarenhet från företagande värderas negativt av arbetsgivare. Såväl de sökande som enbart hade erfarenhet från företagande som de sökande som hade erfarenhet från både företagande och löneanställning fick färre svar och färre inbjudningar till intervju än de sökande som enbart hade erfarenhet från löneanställning.

Resultaten gäller oberoende av etnisk bakgrund och kön, men vissa skillnader i hur företagarerfarenhet värderas kan observeras mellan framförallt män och kvinnor med utländsk bakgrund. I det senare fallet pekar resultaten mot att företagarerfarenhet värderas högre för kvinnor än för män.

Hög policyrelevans
Resultaten har hög policyrelevans då de visar att personer som i relativt ung ålder väljer att starta företag kan försämra sina möjligheter på arbetsmarknaden senare i livet jämfört med om de varit löneanställda. Vidare är resultaten av betydelse för integrationspolitiken då förhoppningar ofta knyts till att arbetslösheten i vissa grupper av utrikes födda ska minska genom att dessa startar eget företag. I uppsatsen studerar vi inte hur företagarerfarenhet belönas jämfört med att istället ha varit arbetslös, men våra resultat visar att även personer med utländsk bakgrund försämrar sina framtida möjligheter på arbetsmarknaden genom att vara egenföretagare jämfört med att vara löneanställda.


IFN Working Paper nr 1369, "Ethnic Background and the Value of Self-Employment Experience: Evidence from a Randomized Field Experiment", är författat av Lina Aldén, Linnéuniversitetet, Spencer Bastani, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning samt Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Mats Hammarstedt på mats.hammarstedt@ifn.se eller mats.hammarstedt@lnu.se.


Referens:

Aldén, Lina, Spencer Bastani and Mats Hammarstedt (2020), "Ethnic Background and the Value of Self-Employment Experience: Evidence from a Randomized Field Experiment". IFN Working Paper No. 1369. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN). 

Spencer Bastani

Kontakt

Tel: 018 471 7077
Mobil: 0731 50 77 51
spencer.bastani@ifau....

Mats Hammarstedt

Kontakt

Tel: 0772 288 000
Mobil: 0730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se