Working Paper No. 1373

Retail Pharmacies and Drug Diversion during the Opioid Epidemic

Fristående apotek drev på den amerikanska opioid-krisen

Publicerad: 10 december 2020Antal sidor: 62Nyckelord: Pharmacy; Ownership, Prescription opioids; Drug diversionJEL-koder: I11; I18; L22

Retail Pharmacies and Drug Diversion during the Opioid Epidemic Aljoscha Janssen och Xuan Zhang


USA står inför en allvarlig hälsokris på grund av opioid-epidemin. Tidigare studier har undersökt i vilken omfattning epidemin har drivits på av läkare, läkemedelstillverkare och lagstiftare. Vi studerar apotekens roll i opioid-krisen och finner att fristående apotek, snarare än dem som tillhör apotekskedjor, bidrog till krisen.

År 2017 dog i genomsnitt över hundra amerikaner per dag till följd av överdos av opioider. Tidigare studier visar att opioider på recept spelade en stor roll för antalet överdoser. Läkare har skrivit ut många recept för opioder, samtidigt som stora delar av kostnaderna för dessa preparat har täckts av försäkringsbolag. Dessutom har läkemedelstillverkare drivit stora marknadsföringskampanjer för att öka försäljningen av opioider. Apotek är sista länken i kedjan för läkemedel som säljs direkt till konsumenter. Vilken roll spelar apotek för försäljningen av opioider och finns det skillnader härvidlag mellan fristående apotek och dem som tillhör apotekskedjor?

Missbruk av OxyContin och nylanseringen 2010
OxyContin är en av de mest sålda opioiderna. Den innehåller ämnet oxycodone, vilket i höga doser används av privata missbrukare. När OxyContin-tabletterna krossades så utlöstes oxycodone omedelbart istället för att sakta släppas ut i kroppen inom 12 timmar om de svaldes hela. Så var fallet fram till våren 2010 då läkemedelsbolaget bakom OxyContin släppte en ny sorts tablett som inte kunde krossas. Därmed blev drogen mindre attraktiv för privata missbrukare.

En jämförelse av försäljningen av OxyContin i fristående apotek med den i apotekskedjor visar att försäljningsnivåerna var jämna fram till 2007, och att de ökade i båda apotekstyperna mellan 2008 och 2010, men med markant högre försäljningsvolymer i fristående apotek. Efter nylanseringen 2010 av OxyContin sjönk försäljningen i båda apotekstyperna, men mest i fristående apotek. När läkemedlet inte längre kunde användas av icke-medicinska skäl försvann nästan hela skillnaden i försäljning mellan de båda apotekstyperna. Vi visar även att när fristående apotek köps upp av apotekskedjor så minskar antalet sålda opioider drastiskt. Vi drar slutsatsen från analyserna att en stor del av skillnaden mellan de olika apotekstyperna beror på mer försäljning för privat missbruk av fristående apotek.

Vad beror skillnaden mellan apotekstyperna på?
Studien diskuterar två potentiella anledningar till diskrepansen mellan fristående apotek och dem som tillhör apotekskedjor. För det första är fristående apotek i större utsträckning småföretag. Detta gör det svårare att upptäcka misstag, som att sälja stora mängder opioider, vilket typiskt medför lägre kostnader för att göra sådana misstag. Vi finner även att små apotek som tillhör apotekskedjor beter sig mer likt fristående apotek än stora apotek i kedjorna. För det andra så kan det vara så att fristående apotek saknar tillgång till patienters historiska läkemedelsutdrag. I så fall blir det svårare att spåra hur många och vilka läkemedel som faktiskt har skrivits ut till en patient tidigare.

Studien pekar på att det krävs ökad reglering och hårdare övervakning av små apotek som tillhör kedjor och fristående apotek. Ett konkret förslag är att utöka kraven på användning av register för läkemedelsförskrivning, vilka redan finns i vissa delstater.


IFN Working Paper nr 1373, ”Retail Pharmacies and Drug Diversion during the Opioid Epidemic”, är författat av Aljoscha Janssen, Singapore Management University och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), och Xuan Zhang, Singapore Management University. Vill du veta mer? Kontakta Aljoscha Janssen på e-post: ajanssen@smu.edu.sg


Referens:

Janssen, Aljoscha and Xuan Zhan (2020). "Retail Pharmacies and Drug Diversion during the Opioid Epidemic". IFN Working Paper No. 1373. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se