Working Papers 2021

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1387. Strategic Reserves versus Market-wide Capacity Mechanisms

Pär Holmberg och Thomas Tangerås

Många länder ersätter elproducenter för att ställa kapacitet till förfogande för elmarknaden. På USA:s kapacitetsmarknader får alla anläggningar stöd, i Sverige är stödet begränsat…


1386. Entry Regulations and Product Variety in Retail

Florin Maican och Matilda Orth

Vi finner att en mindre restriktiv reglering av nyetableringar ger ökad effektivitet och ett större produktutbud i befintlig detaljhandel. Framförallt gynnas konsumenter på marknader med tidigare restriktiv reglering. Vi slår…


1385. To Be or Not to Be: The Entrepreneur in Endogenous Growth Theory

Magnus Henrekson, Dan Johansson and Johan Karlsson

Den så kallade neo-schumpeterianska tillväxtteorin anses ha återinfört entreprenören i den national­ekonomiska huvudfåran. Vi visar att så inte är fallet. Utfallet av innovationssatsningar antas vara…


1384. Improved Framework Conditions for a More Entrepreneurial, Innovative and Sustainable EU

Niklas Elert och Magnus Henrekson

EU:s innovationskraft och entreprenörskap måste stärkas både för att möjliggöra en återhämtning efter coronakrisen och för att råda bot på Unionens oförmåga att skapa och…


1383. Sweden's Energy Investment Challenge

Pär Holmberg och Thomas Tangerås

Denna studie analyserar hur elmarknaden bör reformeras för att uppnå målen om en miljövänlig, tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. Vi drar slutsatsen att priserna i högre…


1382. Artificial Intelligence, Robotics, Work and Productivity: The Role of Firm Heterogeneity

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Studien undersöker hur automatisering baserad på AI påverkar företag. Såväl ledar- som följarföretag har ökat sin produktivitet, men endast följarföretagen har ökat antalet anställda i…


1381. Lost Opportunities: Work during High School, Establishment Closures and the Impact on Career

Dagmar Müller

Extra- och sommarjobb under gymnasiet ger unga möjligheter att skapa kontakter med potentiella framtida arbetsgivare och kan på så sätt fungera som en språngbräda in på arbetsmarknaden. Denna uppsats visar att…


1380. The Sharing Economy: Definition, Measurement and its Relationship to Capitalism

Andreas Bergh, Alexander Funcke och Joakim Wernberg

Denna uppsats diskuterar hur den så kallade delningsekonomin ska definieras och undersöker dess utbredning. Antalet delningsekonomitjänster är stort, men sex procent av tjänsterna genererar 90 procent av trafiken. Den viktigaste…


1379. Obfuscation and Rational Inattention in Digitalized Markets

Aljoscha Janssen och Johannes Kasinger

Branscher med komplexa prismodeller och höga informationskostnader har generellt högre prisnivå. Digitalisering kan bidra till ökad transparens och därmed ökad konkurrens och konsumentnytta. Vi visar detta i en teoretisk…


1378. Anticipation of COVID-19 Vaccines Reduces Social Distancing

Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Armando N. Meier och Erik Wengström

När spridningen av covid-19 når nya höjder vädjar myndigheter till ökad social distansering. Samtidigt sprids hoppfull information om de nya covid-19-vaccinen av medier och myndigheter. Vi finner att information om vaccinets…


1377. The Comparative Impact of Cash Transfers and a Psychotherapy Program on Psychological and Economic Well-being

Johannes Haushofer, Robert Mudida och Jeremy Shapiro

Personer med låga inkomster har ofta psykiska problem. Vi undersöker om detta är ett orsakssamband med hjälp av ett experiment i Kenya. Det visar att förbättringar av människors ekonomiska situation, till skillnad…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se