Working Paper No. 1378

Anticipation of COVID-19 Vaccines Reduces Social Distancing

Annalkande covid-vaccinering minskar benägenheten att följa rekommendationer

Publicerad: 7 januari 2021Antal sidor: 47Nyckelord: Economic epidemiology; Social distancing; Vaccination; InformationJEL-koder: I12; I18; D83; D91

Anticipation of COVID-19 Vaccines Reduces Social Distancing Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Armando N. Meier och Erik Wengström


När spridningen av covid-19 når nya höjder vädjar myndigheter till ökad social distansering. Samtidigt sprids hoppfull information om de nya covid-19-vaccinen av medier och myndigheter. Vi finner att information om vaccinets effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner.

Vi undersöker hur människors vilja att följa myndigheternas rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner påverkas av positiva nyheter om covid-19-vaccinen. Studien bygger på ett enkätexperiment med ett representativt urval av dryg 1 600 svenskar som genomfördes 10–13 december 2020.

I undersökningen fick en grupp deltagare information om effektiviteten hos de nya vaccinen och att vaccinering redan startat i vissa länder. De fick därefter svara på frågor kring hur de kommer att bete sig framöver, bland annat om de kommer att undvika sociala kontakter och resor. Deltagarna i en kontrollgrupp fick svara på dessa frågor utan att dessförinnan ha fått vaccininformationen.

Resultaten är slående: de som fick information om vaccinen uppgav i betydligt mindre utsträckning att de kommer att följa rekommendationer och avstå från sociala kontakter och resor.

Positiva vaccinationsnyheter leder till beteendeförändringar
En tänkbar förklaring till resultaten är att människor blir mer optimistiska och slappnar av till följd av positiva vaccinationsnyheter. Undersökningen finner att de som får vaccinationsinformation tror att livet fortare kommer att gå tillbaka till det normala. Detta verkar minska deras vaksamhet och benägenhet att följa myndigheternas rekommendationer.

Studien visar på en viktig beteendemässig baksida av positiv information om vaccinutvecklingen. Sådan information kan leda till oförsiktiga hälsobeteenden och accelerera spridningen av viruset. Resultaten indikerar att när vaccinationerna startar och slutet på pandemin känns närmare, kan existerande åtgärder riktade mot social distansering bli mindre effektiva. Detta kan innebära att striktare regler krävs.


IFN Working Paper nr 1378, ”Anticipation of COVID-19 Vaccines Reduces Social Distancing”, är författat av Ola Andersson, IFN och Uppsala universitet, Pol Campos-Mercade, Köpenhamns Universitet, Armando N. Meier, Universitet i Lausanne and Universitetet i Basel, Schweiz, och Erik Wengström, Lunds universitet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Vill du veta mer? Kontakta Ola Andersson ola.andersson@ifn.se

 


Referens:

Andersson, Ola, Pol Campos-Mercade, Armando N. Meier and Erik Wengström (2021), "Anticipation of COVID-19 Vaccines Reduces Social Distancing". IFN Working Paper No. 1378. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Ola Andersson

Kontakt

Mobil: 070 432 2450
ola.andersson@nek.uu.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se