Working Paper No. 1386

Entry Regulations and Product Variety in Retail

Större produktutbud vid mindre restriktiva regleringar

Publicerad: 1 april 2021 Antal sidor: 71Nyckelord: Retail markets; Entry regulation; Product variety; Productivity; CompetitionJEL-koder: L11; L13; L81

Entry Regulations and Product Variety in Retail Florin Maican och Matilda Orth


Vi finner att en mindre restriktiv reglering av nyetableringar ger ökad effektivitet och ett större produktutbud i befintlig detaljhandel. Framförallt gynnas konsumenter på marknader med tidigare restriktiv reglering. Vi slår fast att beslutsfattare måste ta hänsyn till konsekvenserna för produktsortiment när de fattar etableringsbeslut.

Ett viktigt mål för beslutsfattare är att säkerställa att konsumenterna får tillgång till ett brett utbud av varor och tjänster oavsett var de bor. I vilken utsträckning regleringen av nya butiker bidrar till att uppfylla detta mål har debatterats flitigt. I Sverige ger plan- och bygglagen makten till kommunerna att bestämma om och var en ny butik kan etableras.

Forskningen om regleringar har lyft fram konsekvenser för priser och produktivitet. Häpnadsväckande lite uppmärksamhet har däremot ägnats åt ett av de mest centrala beslut företag fattar - vilka produkter som ska erbjudas konsumenterna. Denna studie analyserar hur befintliga butiker positionerar om sitt produktutbud då en mindre restriktiv reglering av nya butiker införs.

Utvärdering av mindre restriktiva regleringar
För att förstå drivkrafterna bakom förändringar i produktutbudet utvecklar vi ett modellramverk baserat på ekonomisk teori. Vilka produkter som erbjuds bestäms av efterfrågan, en butiks kostnader och förväntningar om konkurrenternas utbud. Vårt ramverk tillämpas på detaljerade data över produkter och butiker i svensk detaljhandel under perioden 2004-2011. Nio branscher studeras, däribland kläder, leksaker och möbler. Simuleringsmetoder används för att utvärdera vad som händer med produktutbud, produktivitet och vinster efter hypotetiska förändringar av regleringen i en kommun.

Större utbud av produkter
Vi finner att mindre restriktiva regleringar ökar incitamenten för befintliga butiker att introducera nya produkter och öka sitt produktutbud. Konsumenterna gynnas till följd av att de erbjuds ett bredare utbud av produkter. Butiker sporras till produktivitetsökningar för att överleva det ökade konkurrenstrycket på den lokala marknaden, vilket tillsammans med det nya sortimentet leder till högre vinster. Mervärdet för konsumenterna och effektivitetsvinsterna är större på marknader med tidigare restriktiv reglering. Därigenom utjämnas skillnader mellan geografiska områden.

Att införa mindre restriktiva regleringar som tillåter många nya butiker medför hård konkurrens och leder till fler nya produkter samtidigt som existerande produkter slås ut. Trots produktivitetsförbättringar sjunker vinsterna i befintliga butiker, något som är särskilt tydligt på landsbygden där efterfrågan är begränsad.

Ta hänsyn till produktsortiment vid etableringsbeslut
Större produktsortiment som svar på ökad konkurrens kan leda till betydande välfärdsförbättringar och behöver beaktas av beslutsfattare vid etableringsbeslut. Fördelarna måste naturligtvis vägas mot eventuella nackdelar relaterade till exempelvis stängning av butiker och miljö.


IFN Working Paper nr 1386, "Entry Regulations and Product Variety in Retail", har författats av Florin Maican, Göteborgs universitet och IFN, och Matilda Orth, IFN.


Referens:

Maican, Florin and Matilda Orth (2021). "Entry Regulations and Product Variety in Retail". IFN Working Paper No. 1386. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Matilda Orth

Kontakt

Tel: 08 665 45 31
Mobil: 0736 42 38 24
matilda.orth@ifn.se

Florin Maican

Kontakt

Mobil: 076 235 3039
florin.maican@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se