Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Bokmässan: "Politikerna har duckat och lagt över ansvaret på lärarna"

Skolan och segregationen – ett samtal mellan Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande, och professor Magnus Henrekson.

fredag
23 september
Tid
11.00 - 11.30
Plats
Bokmässan, Göteborg

Bokmässan skriver: 

"Vilka konsekvenser har det allt mer segregerade och ojämlika Sverige fått för skolans uppdrag?
Klarar man av att förmedla likvärdiga förutsättningar för alla elever i vårt land att nå de nationella kunskapsmålen?
Vilka risker utsätter vi den svenska demokratin för när segregationen bara ökar och ökar, allt fler elever hamnar i utanförskap?
Är en väl fungerande och likvärdig skola det bästa försvaret för svensk demokrati?
Vem bär ansvaret, hur ser framtiden ut och vilka reformer krävs nu för en skola som ger nya generationer möjligheten att bli starka, kunniga och demokratiska medborgare?"

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund och professor Magnus Henrekson medverkar båda i den nyligen utgivna antologin "Apartheid Sverige" – om segregationens konsekvenser. Moderator: Mats Ögren, redaktör för boken. 

Läs mer hos Bokmässan.

Extern aktivitet

Samarbete är en självklarhet för IFN som forskningsinstitution. Forskarna undervisar vid olika universitet, är talare vid externa konferenser och paneldeltagare vid diskussioner, etc. Här listas de närmaste månadernas inplanerade externa aktiviteter.

Fler
05
onsdag
oktober
06
torsdag
oktober

Presentation på Arena Idés lönebildningskonferens

Extern aktivitet
Emil Bustos, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
13
torsdag
oktober

Presentation på SNS: Avtalsrörelsen 2023

Extern aktivitet
Lars Calmfors, IIES och Institutet för Näringslivsforskning (IFN)