Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Den internationella handelns inverkan på miljö och klimat

Pehr Johan Norbäck, docent i nationalekonomi, och Lars Persson, professor i nationalekonomi, båda vid IFN, tillhandahåller en forskningsöversikt av vad den nationalekonomiska forskningen säger om internationell handel och dess inverkan på miljö och klimat.

onsdag
22 mars
Tid
10.00-11.30
Plats
Storgatan 19, Stockholm Näringslivets hus, lokal Wallenbergaren

Rapporten är en översikt av nationalekonomisk forskning som berör internationell handel och dess inverkan på miljö. Den ger en belysning av hur internationell handel påverkar nationella och internationella utsläpp samt transporters betydelse för miljön. Rapporten innehåller också en beskrivning av det teoretiska ramverket och går igenom empiri på området.

Utöver effekter på klimat diskuteras även andra miljöaspekter så som cirkulär ekonomin. Slutligen ges också en översikt av vad forskningen säger om policys för att minska så kallat importläckage, till exempel avgifter baserade på koldioxidinnehåll i import och klimatklubbar.

Läs mer här.

Extern aktivitet

Samarbete är en självklarhet för IFN som forskningsinstitution. Forskarna undervisar vid olika universitet, är talare vid externa konferenser och paneldeltagare vid diskussioner, etc. Här listas de närmaste månadernas inplanerade externa aktiviteter.

Fler
18
tisdag
april
05
fredag
maj