Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

The Economics of Ownership, Organization and Industrial Development

Det finns en ökad medvetenhet om betydelsen av samspelet mellan företag med olika typer av ägarformer och organisationsformer i den industriella utvecklingsprocessen. Till exempel har private equity-fonder under det senaste decenniet blivit viktiga ägare av företagstillgångar i många länder.

För att främja forskningen inom detta område arrangerade IFN den 10 - 11 september 2009 en workshop. Läs mer på engelska sidan.