Nya publikationer

Aktuellt

 • Forskarkonferens om företags ägarformer

  Forskarkonferens om företags ägarformer

  2015-07-24

  6-7 augusti arrangerar IFN en vetenskaplig konferens på temat “economics of corporate ownership”. Under två dagar i Vaxholm kommer 20 särskilt inbjudna forskare från runt om i Europa och USA att diskuterar skattesystem, arbets- och aktiemarknader, entreprenörskap och mycket mer. Det övergripande syftet med workshopen är att främja forskning om de ekonomiska konsekvenserna av företags olika ägarformer och förändringar i ägandet. Förbättrad samverkan mellan forskare inom nationalekonomi och finans är ytterligare en målsättning.

 • Studie om ekonomiska kriser

  Studie om ekonomiska kriser

  2015-07-12

  Ekonomiska kriser är ämnet för en studie av Christian Bjørnskov som är professor på Aarhus universitet och affilierad till IFN. I uppsatsen undersöks hur ekonomisk frihet påverkar fyra olika egenskaper hos kriser. En hög nivå på den ekonomiska friheten visar sig begränsa både den relativa BNP-minskningen och krisåterhämtningstiden, men har inte någon effekt på krisens varaktighet eller sannolikheten att över huvud taget drabbas av en kris.

 • Nationalekonomer i Almedalen

  Nationalekonomer i Almedalen

  2015-07-03

  En rad forskare från IFN deltog i Almedalsveckan. Henrik Jordahl var paneldeltagare på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv: ”Välfärden bortom Reepaluutredningen”. Andreas Bergh kommenterade på Moderaternas ekonomiska seminarium. Även Lars Calmfors, affilierad till IFN, fanns på plats i Almedalen. Han kommenterade på Folkpartiets ekonomiska seminarium.

 • Ny podd: Samtal om integration på arbetsmarknaden

  Ny podd: Samtal om integration på arbetsmarknaden

  2015-07-02

  Alliansregeringen införde den så kallade etableringsreformen, enligt vilken nyanlända ska placeras i kommuner där det finns arbetstillfällen. Özge Öner och Johan Wennström, IFN, har studerat effekterna av denna reform. De konstaterar att nyanlända placeras i kommuner med minskande befolkning och med hög arbetslöshet – med andra ord där förutsättningarna för jobbtillväxt är svag. Något som Riksrevisionen tagit ad notam och refererar till i sin nyutkomna rapport Nyanländas etablering

 • IFN-forskare affilierad till EPRG

  IFN-forskare affilierad till EPRG

  2015-06-18

  Thomas Tangerås, docent och chef för IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, har utsetts till Associate Researcher vid Energy Policy Research Group (EPRG), University of Cambridge. EPRG räknas som ett av världens främsta forskningsinstitut inom energimarknader. Redan tidigare är en svensk tillika energiforskare från IFN affilierad till EPRG, nämligen Pär Holmberg.

 • Internationell konferens om informella institutioner

  Internationell konferens om informella institutioner

  2015-06-12

  11-12 juni arrangerade IFN en internationell tvådagars workshop i Vaxholm med forskare från Sverige, Österrike, Danmark, USA, Tjeckien, Italien, Frankrike och Storbritannien. Ämnet för seminariet var "Kultur, institutioner och utveckling". Forskarna diskuterade, ur olika perspektiv och med olika frågeställningar, hur informella institutioner och kultur är viktig för den ekonomiska utvecklingen.

 • Tydligt samband mellan ledningskvalitet och skolresultat

  Tydligt samband mellan ledningskvalitet och skolresultat

  2015-06-10

  Nicholas Bloom, Stanford universitet, visar i en rapport som presenterades på onsdagen, inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS, att det finns ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer. Henrik Jordahl, IFN, kommenterade studien och höll med om att skolor med en högre kvalitet på ledning och styrning uppvisar bättre elevresultat. IFN har med den metod som använts för utvärderingen av skolor, och som utvecklats av Bloom, genomfört studier även inom äldreomsorg och primärvård.

 • Långtidsutredning 2015

  Långtidsutredning 2015

  2015-06-04

  Långtidsutredningen 2015 anordnade på torsdagen ett seminarium om den offentliga sektorns betydelse för den ekonomiska utvecklingen. På seminariet presenteras Långtidsutredningens rapport The Welfare State and Economic Performance av professor Torben M. Andersen, Aarhus universitet. Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna som också deltog i en efterföljande diskussion. Han var kritisk till huvudbudskapet i rapporten. Övriga deltagare var Karolina Ekholm, statssekreterare i Finansdepartementet, Ola Pettersson, chefsekonom, LO, och Ann Öberg, chefsekonom, Svenskt Näringsliv.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Assar Lindbeck

Forskningsområden: Inkomstförsäkringar, bonussystem samt metodfrågor.

Några av de frågor Assar Lindbeck försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkas inkomstförsäkringar av sociala normer?
 • Fordrar en valutaunion en fiskal union?

Senaste boken

Swedish Taxation: Developments since 1862

 

2015-Swedish-Taxation-front

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula, IFN, har skrivit en bok om det svenska skattesystemet. Det är första gången som hela det svenska skattesystemet kartlagts, från 1862 och fram till i dag. Boken baseras på ett forskningsprojekt inom IFN och är utgiven av Palgrave Macmillan, New York (juni 2015).

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 4-2015

  IFN del av europeiskt storprojekt

  IFN ingår i det europeiska samarbetsprojektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires) som ska föreslå hur Europa kan bli mer entreprenöriellt. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder – London School of Economics är en av dessa.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Samarbeten

Global Award

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research.

Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap och småföretagande. Prissumman är EUR 100 000.

Pristagare 2015 är Sidney Winter, professor emeritus vid Wharton School, University of Pennsylvania.Priset delas ut den 20 maj 2015 i Stockholm.

 

GAER_logo_V2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se