Nya publikationer

Aktuellt

 • Kluster skapar innovation

  Kluster skapar innovation

  2014-04-08

  Varför ger investeringar på vissa platser så väl jobb som tillväxt och välstånd medan andra tillsynes identiska investeringar inte leder till önskat resultat, frågar sig Maryann Feldman, vinnare av Global Award 2013, i en artikel i Small Business Economics. Hon förklarar hur viktiga kluster är, men även regionala och lokala initiativ,  för att företag ska skapas och bestå.

 • Rapport om ersättning i sjukvården

  Rapport om ersättning i sjukvården

  2014-04-02

  Det finns inga neutrala ersättningsmodeller. Alla ger incitament och därför är det viktigt att fastställa vad man vill åstadkomma, förklarade forskaren Peter Lindgren, författare till rapporten Ersättning i sjukvården – modeller, effekter, rekommendationer på ett seminarium på onsdagen. Han slog fast att olika modeller passar olika typer av vård. Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

 • Många läsare av studie om tillit

  2014-03-28

  Den mest nedladdade artikeln i den vetenskapliga tidskriften Economics Letters är skriven av Martin Ljunge, IFN. Fler än 1 500 personer har hittills laddat ned artikeln som publicerades i årets första nummer. Ljunge skriver om hur demokrati främjar tillit. Han har undersökt tillit hos andra generationens invandrare och relaterar den till demokratin i faderns födelseland. Han konstaterar att demokratiska institutioner har en positiv effekt på kulturella normer, som är viktiga för att främja både välstånd och hälsa.

 • Ny forskning om välfärdstjänster

  Ny forskning om välfärdstjänster

  2014-03-25

  Inom ramen för ett samarbete mellan IFN och SNS presenterades på tisdagen forskningsrapporten Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning författad av Eva Hagbjer. I rapporten kartläggs de regler som ska säkra välfärdstjänsternas kvalitet. Eva Lindström kommenterade och menade att "det är en jättebra rapport". Lindström är ordförande för ägarprövningutredningen med uppdraget att föreslå vilka krav som kan ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn. "Rapporten kommer att användas av utredningen" förklarade Lindström.

 • Valblogg i Svenska Dagbladet

  2014-03-22

  Richard Öhrvall, SCB och IFN, kommer under valåret att skriva en valblogg i Svenska Dagbladet. Bloggens titel är Trehundratolv. Varför? ”Därför att vi i år har 312 olika politiska val. Det är val i 290 kommuner, 20 landsting/regioner, 1 riksdag och 1 Europaparlament” förklarar Richard Öhrvall som just nu skriver på sin avhandling i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Ämnet är politiskt deltagande.
   

 • Bästa studentuppsats

  Bästa studentuppsats

  2014-03-14

  En uppsats författad av Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk, båda IFN, har av priskommittén inom International Association for Energy Economics (IAEE) utsetts till en av de bästa studentuppsatserna.

 • Vinnare av Global Award 2014

  Vinnare av Global Award 2014

  2014-03-13

  Shaker Zahra, professor vid Carlson School of Management vid University of Minnesota, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Shaker Zahra är mest känd för sin forskning om entreprenörskapets betydelse för företags skapande, absorption och omvandling av kunskap. Prissumman är 100 000 euro.

 • Världsbanken om svenskt företagsklimat

  Världsbanken om svenskt företagsklimat

  2014-03-10

  Världsbanken har på regeringens uppdrag genomfört en studie över företagsklimatet i Sverige. På måndagen presenterades den första delen av rapporten på ett seminarium. Augusto Lopez-Claros från Världsbanken förklarade bland annat att Sverige klarar sig bra men att det finns utrymme för förbättringar. Magnus Henrekson, IFN, kommenterade rapporten och förklarade sig nöjd med att regeringen nu ska tittar närmare på personaloptioner – för att underlätta för nystartade företag. Han ser skolan som den mest bekymmersamma sektorn för en fortsatt positiv utveckling.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Henrik Horn

Forskningsområden: Internationell handel, handels- och miljöavtal, konkurrenspolitik och regleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

 • Hur ska centrala delar av WTO-avtalet tolkas?
 • Hur bör EU:s miljöpolitik utformas?

IFN i media

Samarbeten

Global Award

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research.

Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap och småföretagande. Prissumman är EUR 100 000.

Pristagare 2014 är Shaker Zahra, professor på Carlson School of Management vid University of Minnesota, USA.

 

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 4-2014

  Historiskt att skattetrycket sjunkit

  ”För första gången har hela det svenska skattesystemet kartlagts, från 1862 och fram till i dag. Det är ett oerhört omfattande arbete som pågått under fyra år” förklarar Mikael Stenkula, IFN, som lett projektet. Av historien kan vi bland annat lära att temporära skatter så gott som alltid blir permanenta.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Senaste boken

Konstitutioner, politik och frihet – James Buchanan i urval

 

Bok för puffBuchanan

I antologin Konstitutioner, politik och frihet (Timbro) har Niclas Berggren, IFN, valt ut ett antal av James Buchanans viktigaste texter. Buchanan var något så ovanligt som en nationalekonom som inte skrev särskilt mycket om ekonomi. I stället använde han nationalekonomins analysverktyg för att undersöka hur politiken fungerar. För detta tilldelades han nobelpriset i ekonomi 1986.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se