Nya publikationer

Aktuellt

 • Global Award i Schumpeters anda

  Global Award i Schumpeters anda

  2015-05-21

  2015 års Global Award for Entrepreneurship Research tilldelades på onsdagen professor emeritus Sidney G. Winter, Wharton School, University of Pennsylvania. Winter mottog 100 000 euro och en statyett av Carl Milles för bland annat sina studier om hur teknologisk förändring inom företag påverkar förnyelse. I sin föreläsning förklarade han hur framsteg sker i form av en lång rad ändringar och förbättringar av produkter och processer, som steg för steg bygger på tidigare erfarenheter.

 • Ny sponsor av Global Award

  Ny sponsor av Global Award

  2015-05-13

  Global Award for Entrepreneurship Research ägs gemensamt av Institutet för Näringslivsforskning och den urspungliga grundaren Entreprenörskapsforum. Priset har allt sedan starten för 20 år sedan sponsrats av olika representanter för näringslivet. En nyhet från nästa år är att priset då kommer att sponsras av Stockholms Köpmansklubb, en organisation med medlemmar på ledande befattningar inom många olika affärsverksamheter inom det svenska näringslivet.

 • Alla överens om bristerna i BNP

  Alla överens om bristerna i BNP

  2015-05-07

  BNP är problematiskt som mått på tillväxt, men därmed inte sagt att BNP är odugligt, förklarade professor Diane Coyle, University of Manchester, på ett seminarium arrangerat av IFN den 7 maj. Coyle menade att BNP-måttet är otillräckligt och vad som sannolikt behövs är en palett av indikatorer. På seminariet räknade hon upp en rad redan existerande alternativa mått, bland annat Social Progress Index som skapades 2014.

 • Ny bok om skatter genom tiderna

  Ny bok om skatter genom tiderna

  2015-05-05

  IFN:s skattehistoriska projekt publiceras i dagarna i bokform på det amerikanska förlaget Palgrave Macmillan. Redaktörer för boken är Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. För första gången har det svenska skattesystemet från 1862 och fram till i dag kartlagts systematiskt och heltäckande.

  Projektet har letts av Mikael Stenkula. Övriga forskare som deltagit är Gunnar Du Rietz, Dan Johansson, Magnus Henrekson och Daniel Waldenström. De skatter som studerats är skatt på arbete, kapital, förmögenhet, arv och gåvor, varor och tjänster samt fastigheter.

 • IFN i nationella prov

  IFN i nationella prov

  2015-04-29

  En debattartikel från Dagens Nyheter författad av Magnus Henrekson, IFN, med flera, finns med i årets nationella prov i svenska för gymnasiets årskurs ett. Artikeln används dels för att testa elevernas läsförståelse, dels för en skrivuppgift. När eleverna själva ska skriva en debattartikel används Magnus Henreksons artikel som källa/referens.

 • Optimal transparens -- dröm eller verklighet?

  Optimal transparens -- dröm eller verklighet?

  2015-04-23

  Transparens och skillnaden mellan rätt och mer information i företags kommunikation, var ämnet för en halvdagskonferens som arrangerades av FAR, IFN, Nasdaq och Transparency International Sverige. En av talarna var professor Sidney Grey som är medförfattare till boken Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency. I den avslutande paneldiskussionen var deltagarna eniga om att dagens omfång på information från företagen inte behöver växa men dock ta mer hänsyn till samhällsutvecklingen.

 • Ny podd: Tillväxt bra för miljön

  Ny podd: Tillväxt bra för miljön

  2015-04-17

  Niklas Elert, forskare på IFN, har skrivit boken Människoapans utmaning (Timbro). Budskapet i boken är att ekonomisk tillväxt inte behöver vara dålig för miljön. Tvärtom är en rikare värld på många sätt en förutsättning för en grönare tillvaro. Lyssna till en intervju där Niklas Elert förklarar hur marknadsekonomin kan hjälpa oss att skapa ett hållbart samhälle.

 • Modern skolpolitik skapade inte det finska undret

  2015-04-15

  På onsdagen publicerades boken Real Finnish Lessons: The true story of an education superpower författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. I boken visar Heller Sahlgren att det framförallt är socioekonomiska och historiska faktorer som gjort att den finska skolan nått så pass bra resultat i bland annat PISA-undersökningar. Den viktigaste lärdomen för andra länder gäller utbildningskulturen och undervisningsmetoderna.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Per Hjertstrand

Forskningsområden: Tillämpad och icke-parametrisk ekonometri, produktions- och konsumtionsanalys

Några av de frågor Per Hjertstrand försöker besvara i sin forskning:

 • Är det möjligt att testa om företag vinstmaximerar och kostnadsminimerar? I så fall, hur testar man dessa hypoteser?
 • Vilken sorts och hur mycket information om individers, hushållens och företagens preferenser finns det i konsumtions- och produktionsdata?

Lediga tjänster

Disputerad forskare sökes

Arbetsmarknadsekonomiska rådet består av fyra forskare med professor Lars Calmfors som ordförande. Rådets uppdrag är att analysera arbetsmarknadens funktionssätt. Rådet, som är lokaliserat till IFN i Stockholm, söker disputerad forskare i nationalekonomi som ska fungera som rådets sekreterare.

Forskarassistenter på IFN

IFN söker för tillfället två forskarassistenter. En tjänst ska tillsättas så snart som möjligt och den andra börjar i september 2015.

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Samarbeten

Global Award

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research.

Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap och småföretagande. Prissumman är EUR 100 000.

Pristagare 2015 är Sidney Winter, professor emeritus vid Wharton School, University of Pennsylvania.Priset delas ut den 20 maj 2015 i Stockholm.

 

GAER_logo_V2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se