Nya publikationer

Aktuellt

 • Forskning går ut i etern ...

  Forskning går ut i etern ...

  2017-09-26

  Radio och podcast, liksom tv, blir allt vanligare sätt för människor att få kunskap om forskning och forskningsresultat. Fler och fler tidningar gör tv-sändningar och radioprogram. När boken Kunskapssynen och pedagogiken nyligen presenterades så gjorde tidskriften Axess både tv och podd av en intervju med Magnus Henrekson. Även SVT intervjuade om samma bok i programmet "Politik i bokhyllan". EFN tv, som drivs av Handelsbanken, har intervjuat Mårten Blix om digitalisering och tidigare tv-journalisten Morgan Olofsson gjorde nyligen samma sak i sin podd För friheten!.

 • Att få barn är negativt för kvinnliga chefers karriär

  Att få barn är negativt för kvinnliga chefers karriär

  2917-09-21

  I 40-årsåldern är sannolikheten lägre att kvinnor än män är vd:ar för större företag. Kvinnorna har dessutom mer sällan välbetalda chefspositioner. Skillnader i kvalifikationer kan inte förklara detta då kvinnliga chefer generellt sett är mer kvalificerade än männen. Istället kan skillnaderna förklaras med att kvinnorna halkar efter männen i karriären under de första fem åren efter familjebildning. Det visar ny forskning av Joacim Tåg, IFN, Matti Keloharju, Alto University, och Samuli Knupfer, BI Norwegian Business school.

 • Seminarium: Kunskapssynen och pedagogiken

  Seminarium: Kunskapssynen och pedagogiken

  2017-09-19

  Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren förklarar i sin nya bok Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos Förlag) att dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa.

 • Högskola i otakt med samhällsnyttan

  Högskola i otakt med samhällsnyttan

  2017-09-13

  Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna till den nya boken Högskola i otakt, författad av Johan Eklund och Lars Pettersson,  Entreprenörskapsforum. Författarna visar hur Sverige har allt fler högskoleutbildade men att arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Detta främjar inte ekonomisk utveckling. Panelen diskuterade hur viktitig matchningen in på högskolan är. Att eleverna väljer utbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden. "Är Scania inte kvar i Sverige om 20 år så beror det inte på skattesystemet utan på det dåliga utbildningsystemet" sa Magnus Henrekson.

 • IFN-forskare i Ekonomisk Debatt

  IFN-forskare i Ekonomisk Debatt

  2017-09-13

  Flera IFN-forskare är skribenter i senaste numret av Ekonomiska Debatt. Lars Calmfors skriver om ”Hur ändamålsenlig är industrins märkessättning?”. Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula presenterar forskning om ”Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa” som är del av EU-projektet Fires. Henrik Jordahl tar sig an ESO-rapporten Dags för omprövning. En rapport som han menar ”inte bör ligga till grund för politiska beslut”. Sist men inte minst recenserar Niklas Elert The Innovation Illusion: How So Little Is Created by So Many Working So Hard av Fredrik Erixon och Björn Weigel. Elert understryker "vikten av att ge spelrum åt de innovatörer och entreprenörer som inte följer
  normen". 

 • Lars Calmfors i debatt med Ylva Johansson

  Lars Calmfors i debatt med Ylva Johansson

  2017-09-08

  Lars Calmfors, IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, deltog på fredagen i ett seminarium tillsammans med Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Anders Forslund, professor IFAU, och Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Calmfors inledde seminariet med en genomgång av dagsläget. Han förklarade bland annat att Australien har en helt privatiserad arbetsförmedling, "vilket tycks ha bidragit till att arbetslösheten kunnat hållas nere" men tilla att det inte finns en enskild reform som löser problemet med arbetslöshet..

 • Forskningens roll i politiken

  Forskningens roll i politiken

  2017-09-05

  På tisdagen höll IFN tillsammans med Studentlitteratur ett seminarium med titeln "Är forskning motgift mot fake news?" I ett scensamtal under ledning av Magnus Henrekson, IFN, förklarade Ulf Kristersson, M, att det är ett problem att den politiska debatten fjärmat sig från forskningen. Samtidigt ansåg han att politiker ofta lyssnar till vad just nationalekonomer har att säga. Marika Lindgren Åsbrink, LO, ansåg att dels fake news, dels filterbubblor är problematiska i den politiska debatten. Tre forskare, tillika författare i antologin Nationalekonomis frågor berättade inledningsvis om sin forskning: Johanna Möllerström, Maria Börjesson och Henrik Jordahl.

 • KvinnoKapital i samtal med forskare

  KvinnoKapital i samtal med forskare

  2017-08-31

  På torsdagen besökte KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvaltning, IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. Björn Hinnerich berättade om studien "Gender Quotas in the Board Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in Sweden". Forskarna har kommit fram till att hotet om könskvotering i börsbolagsstyrelser gav effekt. Antalet kvinnor har ökat i styrelserna och även företagens vinster. Joacim Tåg presenterade en pågående studie om varför så få kvinnor blir vd:ar i svenska storbolag. Det visar sig vara svårt för kvinnor, men inte för män, att kombinera familj och en chefskarriär.  Studien publiceras i dagarna.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Assar Lindbeck

Forskningsområden: Inkomstförsäkringar, bonussystem samt metodfrågor.

Några av de frågor Assar Lindbeck försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkas inkomstförsäkringar av sociala normer?
 • Fordrar en valutaunion en fiskal union?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 6–2017

  Kunskapssynen och pedagogiken

  Dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se