Nya publikationer

Aktuellt

 • Välbesökt bokpresentation i Malmö

  Välbesökt bokpresentation i Malmö

  2017-03-24

  Den 22 mars presenterades den 20:e årgången av Europaperspektiv med rubriken "Tilliten i EU vid ett vägskäl" på Malmö Börshus. Närmare 200 deltagare hade kommit för att lyssna till paneldiskussioner med de olika kapitelförfattarna. Lars Oxelheim, som är affilierad till IFN, höll i arrangemanget – som sponsrats av  EU-representationen i Stockholm. Han inledde och avslutade konferensen. IFN-forskaren Andreas Bergh ställde frågan om tilliten i Europa hotas av den ökade migration och gav svar på frågan utifrån sitt kapitel i boken. 

 • Svårt skatta skatteeffekter

  Svårt skatta skatteeffekter

  2017-03-22

  Mikael Stenkula, IFN, kommenterade på onsdagen en ny rapport från Almega, Marginalskatter och Sveriges konkurrenskraft författad av Anders Ydstedt, Scantech. Författaren konstaterade att Sverige har världens högsta marginalskatter. En av de företagare som intervjuats för rapporten förklarade att 2/3 av läkarna på företagets vårdcentraler jobbar deltid på grund av att det inte lönar sig att jobba mer. Mikael Stenkula förklarade att rapporten är välskriven men att han gärna sett mer av entreprenörsperspektiv. Han sa även att det är svårt och osäkert att skatta effekterna i absoluta tal av förändringar i skattesystemet.

 • Hur korruption påverkar företag

  Hur korruption påverkar företag

  2017-03-22

  På onsdag presenterade Margarita Tsoutsoura, University of Chicago, studien “Firm Growth and Labor Reallocation after Exposure of Corrupt Practices” (korruptionens påverkan på företags tillväxt och arbetskraftens omfördelning) på en akademisk seminarium på IFN. Hon kommer urspungligen från Grekland och förklarade att "jag förstår verkligen värdet av en bra regering och att korruption behöver bekämpas". Margarita Tsoutsoura förklarade att hon genom sin forskning vill lära sig hur korruption påverkar ekonomin i allmänhet och företag i synnerhet. Hennes forskning inkluderar även studier av skatteflykt och bolagsstyrning.

 • Hernando de Soto tilldelas Global Award 2017

  Hernando de Soto tilldelas Global Award 2017

  2017-03-15

  Global Award for Entrepreneurship Research 2017 tilldelas Hernando de Soto som leder Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. De Soto får priset för att han ökat förståelsen för hur institutioner stödjer ekonomin, liksom betydelsen av äganderätt och entreprenörskap för att överföra ekonomisk verksamhet från informell till formell sektor.

 • Norska företagsledare på IFN

  Norska företagsledare på IFN

  2017-03-14

  Ett 20-tal norska företagsledare, som deltar i Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Kristiansand, besökte IFN på tisdagen. Professor Magnus Henrekson, vd för IFN, presenterade boken Entreprenörskap – vad, hur och varför som även finns på engelska med titeln Understanding Entrepreneurship – Definition, Function, and Policy. Magnus Henrekson definierade entreprenörskap som "individers förmåga och vilja att på egen hand eller inom organisationer upptäcka och skapa nya ekonomiska möjligheter" etcetera.

 • Så kan vi minska elanvändning och vår klimatpåverkan

  Så kan vi minska elanvändning och vår klimatpåverkan

  2017-03-07

  Användningen av hushållsel minskar med över 30 procent när de boende måste betala för sin egen förbrukning. Det visar en ny studie av Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, med flera. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS USA. Elinder förklarar att det finns ett antal sociala fällor där gruppbeslut leder till att en mindre del av gruppen överanvänder el. Detta gynnar vare sig gruppen eller flertalet. "Vi visar att med hjälp av  teknologi kan vi minska vår klimatpåverkan", säger Elinder i en ny podd.

 • IFN-forskare har disputerat i Lund

  IFN-forskare har disputerat i Lund

  2017-03-02

  Aron Berg, IFN, har disputerat vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet med avhandlingen Essays on Informational Asymmetries in Mergers and Acquisitions.  I avhandlingen behandlas frågor som rör finansiering i fusioner och förvärv. Det handlar om förhållandet mellan företagens finansieringsvillkor och företagens beslut om att antingen köpa eller sälja tillgångar. Aron Berg började på IFN som forskningsassistent och har under sin tid som doktorand varit knuten till institutet. Han börjar inom kort en anställning på Finansinspektionen.
   

 • Forskningsassistenter sökes!

  Forskningsassistenter sökes!

  2017-03-01

  IFN söker forskarassistent för arbete under två sommarmånader. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som forskarna utför. Sökande ska ha en examen i nationalekonomi eller befinna dig i slutet av utbildningen (ett år kvar av magisterstudier). Du bör vara intresserad av forskning med relevans för näringslivet och ha ambitionen att så småningom disputera i nationalekonomi. Höga betyg samt goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Sista datum för ansökan är den 15 april 2017.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Niklas Elert

Forskningsområden: Entreprenörskap och ekonomisk dynamik.

Några av de frågor Niklas försöker besvara i sin forskning:

 • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
 • Kan man lära sig entreprenörskap?
 • Vad får företag att starta och växa?

IFN i media

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 1–2017

  Så nås många av IFN:s forskning

  I en IFN-forskares arbetsuppgifter ingår det att kommunicera forskningen även utanför akademin. Det handlar om att delta i paneldiskussioner som arrangeras av olika organisationer, att presentera sin forskning för en icke-akademisk publik och att på olika sätt bidra till att forskningen blir känd i vidare kretsar.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se