Nya publikationer

Aktuellt

 • Assar Lindbecks tips till blivande forskare

  Assar Lindbecks tips till blivande forskare

  2014-10-21

  Tänker du dig en framtid som forskare i nationalekonomi? Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är en av de största svenska arbetsgivarna för disputerade nationalekonomer.

 • Begränsa koldioxidutsläpp!

  Begränsa koldioxidutsläpp!

  2014-10-17

  Hagainitiativet – ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan – har intervjuat framstående forskare inom olika områden om deras syn på styrmedel för minskad klimatpåverkan. Henrik Horn, professor i internationell ekonomi och verksam vid IFN, är en av dessa. Han säger att ”det i särklass viktigaste styrmedlet är att sätta pris på utsläpp av koldioxid. Det kan göras genom ett system med utsläppsrättigheter eller koldioxidbeskattning. Det viktiga är att det är tillräckligt begränsande vad gäller utsläpp”.

 • Svårt men möjligt mäta kvalitet i omsorg

  Svårt men möjligt mäta kvalitet i omsorg

  2014-10-10

  Omsorgskvalitet är svårt att mäta. Det var deltagarna överens om på ett seminarium som arrangerades av SNS om rapporten Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras? Rapporten ingår i det för IFN och SNS gemensamma forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle. Författare till rapporten är Henrik Jordahl och Jannis Angelis från IFN. Gun-Britt Trydegård, Stockholms universitet, kommenterade rapporten som hon kallade "exemplarisk". Motsvarande forskningsrapporter inom vård och skola kommer under 2015.

 • Nyanställda forskare

  Nyanställda forskare

  2014-09-25

  Niklas Elert och Özge Öner är nyanställda forskare på IFN. Niklas Elert disputerade i september 2014 vid Örebro Universitet med avhandlingen Economic Dynamism – Essays on Firm Entry and Firm Growth. I avhandlingen behandlas två centrala aspekter av den ekonomiska dynamiken: nyföretagande och företagstillväxt, 1997– 2010. Özge Öner disputerade i maj 2014 vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping på avhandlingen Retail Location. Hennes forskningsområden är urban och regional ekonomi, detaljhandelsgeografi samt service- och turistnäringen.

 • Nydisputerad elforskare

  Nydisputerad elforskare

  2014-09-05

  Ewa Lazarczyk disputerade den 4 september på avhandlingen Essays on Electricity Markets: Information and Trading. Med en masterexamen från Warsaw School of Economics kom hon till Handelshögskolan i Stockholm 2008. Ewa Lazarczyk är knuten till IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi.

 • Sverige är fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat

  Sverige är fortfarande en kapitalistisk välfärdsstat

  2014-08-28

  Plötsligt gick det överstyr på 70-talet, förklarade Andreas Bergh och Assar Lindbeck när de på ett seminarium utvecklades sina tankar om den svenska välfärdstaten. De var överens om att den svenska välfärdstaten i vissa delar behöver reformeras. "Men det är svårt för politiker att reformera när det inte är kristider" sa Lindbeck. Seminariet arrangerades med anledning av att Andreas Bergh skrivit boken Sweden and the Revival of the Capitalist Welfare State. Irene Wennemo, Dagens Arena deltog också i diskussionen.

 • Bok om hur läraryrket nedmonterats

  Bok om hur läraryrket nedmonterats

  2014-08-19

  I en ny bok förklarar Johan Wennström, IFN, att såväl vänstern som högern i decennier har underminerat lärares yrkesstolthet och självständighet. Detta har bidragit till kunskapsskolans förfall. Boken kommenterades på ett seminarium av Anna Ekström, generaldirektör Skolverket och Jonas Vlachos, skolforskare IFN och Stockholms universitet. "Lärarna är helt avgörande för skolans resultat" sa Ekström och förklarade att hälften av dagens lärare ångrar sitt yrkesval. Hon menade att lärarna måste ges förutsättningar och ansvar.

 • Visst finns det ett glastak

  2014-08-12

  Den politiska makten runt om i världen ligger mestadels i händerna på vita medelålders män, vilket av många tolkas som att det finns ett glastak för andra grupper. I en ny studie av Olle Folke och Johanna Rickne, IFN, har förekomsten av glastak studerats. Forskarna studerar om ett glastak förekommer dels för kvinnor, dels för första och andra generationens invandrare i svenska kommuner. De finner ett glastak för kvinnor och ett så kallat "klistrigt golv" för de aktuella invandrargrupperna.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Roger Svensson

Forskningsområden: Entreprenörskap, immateriella rättigheter och penningpolitik.

Några av de frågor Roger Svensson försöker besvara i sin forskning:

 • När är det effektivt att staten stöder innovativa företag och entreprenörer?
 • I vilka situationer bör man sälja sin uppfinning eller kommersialisera själv?

IFN i media

Samarbeten

Global Award

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research.

Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap och småföretagande. Prissumman är EUR 100 000.

Pristagare 2014 är Shaker Zahra, professor på Carlson School of Management vid University of Minnesota, USA. Priset delas ut den 3 december i Stockholm.

 

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 8-2014

  Kvotering eller inte kvotering – det är frågan

  Fler än 100 länder har någon form av könskvotering i sitt politiska system. Samtidigt finns det många frågetecken kring konsekvenserna av dessa reformer, säger Johanna Rickne, IFN i en ny studie. Andra IFN-forskare som studerat kvotering är Lars Oxelheim och Johanna Möllerström.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Making a mark ...

IFN i konst

Making-a-mark-för-webben

 

IFN tolkad i fotokonst hänger sedan början av maj 2014 på väggarna på institutet. Karl Gabor heter fotografen som klarat den inte helt enkla uppgiften att i fotografi visa vad IFN står för. Det har blivit fem bilder med titlarna Making a mark, Observation, ifn.se, Flow och Monitoring.

I bilden ovan ses ett fingeravtryck gjort av fotografier av forskare på IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se