Nya publikationer

Aktuellt

 • IFN-forskare på SvD Financial Forum

  IFN-forskare på SvD Financial Forum

  2016-11-30

  Tre forskare från IFN talade på onsdagens SvD Financial Forum i Stockholm. Lars Calmfors inledde avsnittet om Migration och ekonomisk tillväxt. Han förklarade att en enkät från AER visar att arbetsgivare skulle anställa för enklare jobb ifall lönen var avsevärt lägre än dagens minimilön – kanske 14-15000 kronor. Efter Calmfors debatterade Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, med Tino Sanadaji, Handelshögskolan, om integration. Bergh förklarade att  visst kan Sverige klara av en stor invandring, under förutsättning av lönespridningen tillåts öka. Mårten Blix, IFN, talade om digitaliseringens inverkan på arbetsmarknaden. Han menade att digitaliseringen utmanar den svenska välfärdsmodellen. Han befarar en ökad jobbpolarisering.

 • Smart utbildning underlättar vid digitalisering

  Smart utbildning underlättar vid digitalisering

  2016-11-28

  På måndagen hölls ett seminarium på temat vad forskningen kan lära oss om automatisering och digitalisering. Huvudtalare var professor Melanie Arntz, ZEW i Mannheim och Heidelberg University.  Hon har studerat automatiseringens effekter på arbetsmarknader inom OECD och förklarade att diskussionen ofta är allt för alarmistisk. Från IFN presenterade Lars Persson och Mårten Blix forskning på området. I en panel, som leddes av digitaliseringsexperten Sara Öhrvall, deltog även Annika Winsth, chefekonom Nordea.

 • "Inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem"

  2016-11-23

  Utredaren Ilmar Reepalu har på SNS presenterat en del av Välfärdsutredningen. Förslaget kommenterades av bl.a. Karin Edmark, SOFI och affilierad till IFN. Reepalu talade om övervinster på 2,2 miljarder årligen (under perioden 2005–2013). Karin Edmark sa att "rent empiriskt finns det inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem".Hon förklarade att det inte finns belägg för att dessa skulle vara sämre än icke-vinstsyftande men att det finns problem som behöver åtgärdas "kanske främst betygsinflation". Men, sa hon, då finns det bättre alternativ än det föreslagna.

 • Ny studie om globaliseringens effekter

  Ny studie om globaliseringens effekter

  2016-11-22

  Läs mer

 • Diskussion om bolagsstyrning och reglering

  Diskussion om bolagsstyrning och reglering

  2016-11-17

  Mats Isaksson, chef för OECD:s avdelning för Corporate Affairs, besökte på torsdagen IFN för en presentation om OECD:s verksamhet på området. Frågorna var många från de närvarande forskarna. Det handlade om allt från OECD:s rekommendationer och företags innovationskraft till fördelning av ansvar i bolag och börsintroduktioner.

 • Skola och kunskap i fokus

  Skola och kunskap i fokus

  2016-11-16

  Utbildning intresserar många IFN-forskare. Stor uppmärksamhet fick nyligen en studie av Magnus Henrekson som visar att "skolresultaten faller för både de bästa och de sämsta eleverna". Studien citerades av en rad ledarskribenter, bland annat i Expressen, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Henrik Jordahl är författare till flera rapporter om skolan, exempelvis om kommunernas systematiska kvalitetsarbete som "framstår som eftersatt i jämförelse med skolföretagens mer renodlade arbetssätt". Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, är den flitigaste skoldebattören. Nu senast med rapporten Regulation and Funding of Independent Schools: Lessons from Sweden (Fraser Institute, Kanada, 2016).

 • Debatt om vinst i välfärden

  Debatt om vinst i välfärden

  2016-11-11

  Docent Henrik Jordahl, IFN, är en av författarna till rapporten Vinstbegränsning i välfärden (Svenskt Näringsliv). I en artikel i Dagens Samhälle förklarar rapportförfattarna att "vinstbegränsning riskerar att få betydande negativa konsekvenser". De skriver att läckaget av skattemedel är försumbart och att välfärdsföretagen inte gör några egentliga övervinster. De förklarar vidare att välfärdsföretagens vinster inte ut över tjänsternas kvalitet. "Det finns inga empiriska belägg för att det sker systematiskt. I…

 • Richard Öhrvall: Allt svårare mäta opinionen

  Richard Öhrvall: Allt svårare mäta opinionen

  2016-11-10

  Richard Öhrvall, IFN och doktorand på Linköpings universitet, intervjuas i en rad tidningar om varför opinionsmätningarna inte förutspådde Donald Trumps valseger. Till DN säger han bland annat att fokus i USA-valet har legat på sammanvägningar av opinionsmätningar, snarare än enskilda mätningar. Incitamenten att göra dyra och bra opinionsmätningar blir då inte lika stora. Öhrvall intervjuas även i Metro och Forskning & Framsteg. I den senare förklarar han att "mycket tyder på att de med obekväma ståndpunkter är mindre benägna att berätta om dem i undersökningar".

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Carl-Magnus Bjuggren

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, familjeföretag och entreprenörskap.

Några av de frågor Carl-Magnus Bjuggren försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkas företagens produktivitet av anställningsskydd?
 • Hur påverkas löner och anställningstrygghet av familjeägande?

Jan Wallander

IFN_janwallander_4.jpg

 

Bankmannen och tidigare IUI-chefen (i dag IFN) Jan Wallander har avlidit i en ålder av 96 år. Jan Wallander ledde institutet 1953–1961 och befäste då dess ställning som Sveri­ges ledande mikroekonomiskt inriktade forskningsinstitut. Hans insatser för forskningen var betydande – som forskare, chef och finansiär.

Läs nekrolog

Läs Jan Wallander om "Mina år vid IUI"

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se