Nya publikationer

Aktuellt

 • Ny studie visar att det kan löna sig att vara född senare på året

  Ny studie visar att det kan löna sig att vara född senare på året

  2017-06-22

  Fotbollsspelare födda på hösten är överrepresenterade som vinnare av Guldbollen, visar forskarna Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, i en ny studie. Förklaringen är att födda på hösten måste kämpa hårdare som unga, än födda tidigare på året, för att komma in på elitutbildningar. Forskarna visar i sin modell att temporära nackdelar kan ge positiva effekter, då sådana nackdelar skapar incitament att arbeta hårt och ger ökad förmåga att möta svårigheter. Födda mycket sent på året ligger dock för långt efter för att klara konkurrensen.

 • Prestigefylld utmärkelse till Assar Lindbeck

  Prestigefylld utmärkelse till Assar Lindbeck

  2017-06-18

  På söndagen mottog Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, Global Economy Prize 2017 vid en ceremoni på Kiel Institute i Tyskland. Han tilldelas priset i kategorin nationalekonomi. Priskommittén består av tidigare vinnare, varav de flesta också är nobelpristagare. I sin prisföreläsning förklarade Lindbeck att "möjligheterna gradvis kommer att öka precisionen och robustheten i ekonomisk forskning – som ett resultat av viktiga metodologiska framsteg i kvantitativ ekonomisk analys, det vill säga ekonometri, under de senaste decennierna".

 • Hur påverkas företag och anställda av globalisering och ny teknik?

  Hur påverkas företag och anställda av globalisering och ny teknik?

  2017-06-16

  15-16 juni arrangerade IFN en internationell akademisk  tvådagars konferens med titeln "Globalization and New Technology: Effects on Firms and Workers" (Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda). deltagarna på konferensen var forskare som studerar hur ny teknik och globalisering påverkar företagens organisationsstruktur och ägande samt vad som händer på arbetsmarknaden. Förutom från Sverige så kom deltagarna från Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Finland och Norge.

  Läs om IFN's Stockholm Conferences

 • Spaning från IFN-forskare: Valfriheten kommer att öka INOM välfärdssektorerna

  Spaning från IFN-forskare: Valfriheten kommer att öka INOM välfärdssektorerna

  2017-06-09

  Lovisa Persson, IFN, deltog på fredagen i ett seminarium där Vårdföretagarna lanserade skriften Privat Vårdfakta 2017. Hon siade om att valfriheten kommer att öka inom respektive vårdområde. Exempelvis om patienten träffar läkaren personligen eller på distans med hjälp av ny teknik. Hur blir det då med med vinsterna i välfärden, undrade moderatorn. Lovisa Persson förklarade att framför allt de små företagen skulle drabbas hårt ifall Reepalus vinstbegränsningsförslag genomfördes.

 • Ännu en avhandling framlagd

  Ännu en avhandling framlagd

  2017-06-07

  Wolf von Laer har doktorerat på King's College London. Titeln på hans dissertation är "Patterns of Lawmaking: The Entangled Political Economy of Crises". Wolf von Laer tillbringade två år på IFN i Stockholm innan han förra året flyttade till USA för att arbeta med Students For Liberty. I inledningen till avhandlingen förklarar von Laer att IFN erbjöd en bra arbetsmiljö. Under sin tid på IFN presenterade han delar av den kommande avhandlingen. I avhandlingens inledning förklarar han sig "särskilt vilja tacka Magnus Henrekson, Niclas Berggren, Niklas Elert och Henrik Horn för deras stöd och feedback på avhandlingen".

 • Nya svenska storföretag – Behövs det, och finns de?

  Nya svenska storföretag – Behövs det, och finns de?

  2017-05-31

  På ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv kommenterade Magnus Henrekson, IFN, rapporten Nya svenska storföretag – Behövs det, och finns de? av Anders Bornefalk. Han förklarade att mellan 1965 och 1984 var det i princip omöjligt att starta svenska företag. Regleringar och beskattningen var två stora hinder. Perioden därefter präglades av avregleringar och tidigare stängda marknader öppnades. "Vi måste lära av både vad gjorts fel och vad som gjorts rätt". Kommentator var även Martin Andersson, Blekinge tekniska högskola och affilierad till IFN. Han förklarade att visst behövs storföretag bland annat därför att de knoppar av nya företag och att små och stora företag kompletterar varandra.

 • Hur kan globaliseringen fungera för alla?

  Hur kan globaliseringen fungera för alla?

  2017-05-30

  Fredrik Sjöholm, professor på Lunds universitet och affilierad till IFN, deltog på tisdagen vid ett seminarium på SNS. Ämnet var globaliseringens för- och nackdelar. Sjöholm förklarade att tilltron till globaliseringen sviktar eftersom vi i dag kan konstatera att det finns både vinnare och förlorare. "Delar av medelklassen har drabbats", sa han och förklarade att det handlar om stagnation i Europa och en minskning av arbetstillfällen för denna grupp i USA.

 • EU behöver nytt ekosystem för entreprenörskap

  EU behöver nytt ekosystem för entreprenörskap

  2017-05-23

  På tisdagen presenterades studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe i Stockholm. Studien är en del av Fires, ett forskningsprogram som finansieras av Europa-Kommissionen. Seminariet organiserades gemensamt av IFN och Europa-Kommissionens Representation i Sverige. Jeanette Andersson, affärsängel, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Magnus Henrekson, IFN, Håkan Hillefors, Näringsdepartementet och Peter Voigt, EU-kommissionen, deltog i paneldiskussionen där det europeiska ekosystemet för entreprenörskap och dess brister diskuterades.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Henrik Horn

Forskningsområden: Internationella handels- och investeringsavtal, konkurrenspolitik och marknadsregleringar

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

 • Hur ska centrala delar av WTO-avtalet tolkas?
 • Hur bör EU:s miljöpolitik utformas?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 4–2017

  Elevcentrerat lärande är inte effektivt

  I en ny bok visas att det inte finns stöd i forskningen för att eleverna själva bör upptäcka hur världen är beskaffad, framför att bli undervisade.  Det är Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren som resonerar kring det faktum att dagens pedagogiska teorier nedvärderar kunskap.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se