Nya publikationer

Aktuellt

 • Högskola i otakt med samhällsnyttan

  Högskola i otakt med samhällsnyttan

  2017-09-13

  Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna till den nya boken Högskola i otakt, författad av Johan Eklund och Lars Pettersson,  Entreprenörskapsforum. Författarna visar hur Sverige har allt fler högskoleutbildade men att arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Detta främjar inte ekonomisk utveckling. Panelen diskuterade hur viktitig matchningen in på högskolan är. Att eleverna väljer utbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden. "Är Scania inte kvar i Sverige om 20 år så beror det inte på skattesystemet utan på det dåliga utbildningsystemet" sa Magnus Henrekson.

 • IFN-forskare i Ekonomisk Debatt

  IFN-forskare i Ekonomisk Debatt

  2017-09-13

  Flera IFN-forskare är skribenter i senaste numret av Ekonomiska Debatt. Lars Calmfors skriver om ”Hur ändamålsenlig är industrins märkessättning?”. Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula presenterar forskning om ”Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa” som är del av EU-projektet Fires. Henrik Jordahl tar sig an ESO-rapporten Dags för omprövning. En rapport som han menar ”inte bör ligga till grund för politiska beslut”. Sist men inte minst recenserar Niklas Elert The Innovation Illusion: How So Little Is Created by So Many Working So Hard av Fredrik Erixon och Björn Weigel. Elert understryker "vikten av att ge spelrum åt de innovatörer och entreprenörer som inte följer
  normen". 

 • Lars Calmfors i debatt med Ylva Johansson

  Lars Calmfors i debatt med Ylva Johansson

  2017-09-08

  Lars Calmfors, IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, deltog på fredagen i ett seminarium tillsammans med Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister, Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Anders Forslund, professor IFAU, och Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet. Calmfors inledde seminariet med en genomgång av dagsläget. Han förklarade bland annat att Australien har en helt privatiserad arbetsförmedling, "vilket tycks ha bidragit till att arbetslösheten kunnat hållas nere" men tilla att det inte finns en enskild reform som löser problemet med arbetslöshet..

 • Forskningens roll i politiken

  Forskningens roll i politiken

  2017-09-05

  På tisdagen höll IFN tillsammans med Studentlitteratur ett seminarium med titeln "Är forskning motgift mot fake news?" I ett scensamtal under ledning av Magnus Henrekson, IFN, förklarade Ulf Kristersson, M, att det är ett problem att den politiska debatten fjärmat sig från forskningen. Samtidigt ansåg han att politiker ofta lyssnar till vad just nationalekonomer har att säga. Marika Lindgren Åsbrink, LO, ansåg att dels fake news, dels filterbubblor är problematiska i den politiska debatten. Tre forskare, tillika författare i antologin Nationalekonomis frågor berättade inledningsvis om sin forskning: Johanna Möllerström, Maria Börjesson och Henrik Jordahl.

 • KvinnoKapital i samtal med forskare

  KvinnoKapital i samtal med forskare

  2017-08-31

  På torsdagen besökte KvinnoKapital, ett nätverk för kvinnor som jobbar med kapitalförvaltning, IFN och lyssnade till presentationer av två IFN-forskare. Björn Hinnerich berättade om studien "Gender Quotas in the Board Room and Firm Performance: Evidence from a Credible Threat in Sweden". Forskarna har kommit fram till att hotet om könskvotering i börsbolagsstyrelser gav effekt. Antalet kvinnor har ökat i styrelserna och även företagens vinster. Joacim Tåg presenterade en pågående studie om varför så få kvinnor blir vd:ar i svenska storbolag. Det visar sig vara svårt för kvinnor, men inte för män, att kombinera familj och en chefskarriär.  Studien publiceras i dagarna.

 • Studie av motståndet mot ekonomisk utveckling

  Studie av motståndet mot ekonomisk utveckling

  2017-08-30

  På onsdagen hölls höstens första akademiska seminarium på IFN. Institutet gästades av professor Per Pettersson-Lidbom från Stockholms universitet. Han presenterade uppsatsen "Political Power, Resistance to Technological Change and Economic Development: Evidence from the 19th Century Sweden". Studien är författad tillsammans med Björn Tyrefors Hinnerich, IFN, och Erik Lindgren. Det handlar om politiska institutioners betydelse för ekonomisk tillväxt.

 • Ny bok om kunskapssynen och pedagogiken

  Ny bok om kunskapssynen och pedagogiken

  2017-08-21

  Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren skriver om sin bok Kunskapssynen och pedagogiken SvD Debatt. De vänder sig mot dagens syn på kunskap. "Vi måste acceptera att effektivt lärande förutsätter en instruerande lärare med förväntningar på eleven. Undervisningen behöver struktureras inom ramen för traditionella ämnen där nästa inlärningssteg bygger på vad eleverna tidigare lärt sig."

 • De har provat på att forska

  De har provat på att forska

  2017-08-15

  Jag har jobbat i olika företag tidigare men gillar det här bättre, säger Rachael Ahn om sitt sommarjobb som forskningsassistent på IFN. "Arbetet här har varit utmanande men inte stressigt. I företag är det precis tvärtom." Joel Gunnarsson håller med. Han ansökte om sommarjobbet på IFN för att ta reda på hur det är att arbeta som forskare. Och nu när sommaren är över konstaterar han att han ”nog vill bli forskare".

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Nikita Koptyug

Forskningsområden:  industriell organisation och spelteori.

Några av de frågor Nikita Koptyug försöker besvara med sin forskning:

 • Vilken information använder konsumenter när de fattar beslut om köp av produkter?
 • Kan tillförlitlig information minska asymmetriproblem mellan professionella och icke-professionella köpare?

IFN i media

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 5–2017

  Är forskning motgift mot fake news?

  "När vill vi hjälpa andra?", "Påverkar samhällsekonomiska kalkyler transportpolitiska beslut?" och "Röstar väljarna med plånboken?" var tre frågor till vilka svar gavs på ett semnarium arrangerat av IFN i samarbete med Studenlitteratur.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se