Nya publikationer

Aktuellt

 • Underskott på entreprenörskap i Europa

  Underskott på entreprenörskap i Europa

  2017-07-19

  Europa lider av ett underskott på entreprenörskap jämfört med Nordamerika. När Europas höga inkomstnivå och stora satsningar på FoU beaktas framkommer ett underskott på entreprenörskap även vid en jämförelse med Kina och de rika länderna i Östasien. Detta visar Magnus Henrekson i en ny studie.

 • Ökad konkurrens höjer lönen för kvinnliga chefer

  Ökad konkurrens höjer lönen för kvinnliga chefer

  2017-07-14

  Kvinnliga chefer som diskrimineras tvingas vara mer kompetenta än manliga toppchefer för att nå samma positioner. Kvinnliga toppchefer kan därför bättre hantera ökad konkurrens för företaget. Därmed ökar kvinnliga chefers löner mer än manliga chefers löner när konkurrensen hårdnar. Detta finner forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, när de studerar data för svenska företag.

 • Forskning i Almedalen

  Forskning i Almedalen

  2017-07-07

  Mårten Blix, Lars Calmfors, Åsa Hansson, Henrik Jordahl och Özge Öner var de IFN-forskare som deltog i årets Almedalsvecka på Gotland. Ämnena för de seminarier och andra samtal som forskarna deltog i varierade från arbetsmarknad och besöksnäring till spelmarknad och vård. Årets Almedalsvecka bjöd på många publika seminarier men också ett växande antal evenemang/samtal till vilka bara inbjudna var välkomna. Formerna för diskussioner har också utvecklats till att innefatta bland annat fishbowl diskussioner.   

 • Forskningsmedel för att studera hur man lyckas i livet

  Forskningsmedel för att studera hur man lyckas i livet

  2017-07-03

  Daniel Waldenström, IFN, har tillsammans med en grupp internationella forskare tilldelats medel från Norface (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) ett samarbete mellan 19 nationella europeiska forskningsråd. I projektet ”The impact of childhood circumstances on individual outcomes over the life-course” ska forskarna under fyra år studera vilka förutsättningar som krävs för att en person ska lyckas väl i livet. Det handlar om familjebakgrundens betydelse och även politikens inriktning för att skapa lika möjligheter och hur detta påverkar resultaten.

 • Samhällsdebatten vidgas i nya böcker

  Samhällsdebatten vidgas i nya böcker

  2017-06-30

  I senaste nyhetsbrevet från IFN presenteras två nya böcker: Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas (Dialogos) av Inger Enkvist, Magnus Henrekson (IFN), Martin Ingvar och Ingrid Wållgren. I boken resonerar författarna kring det faktum att dagens pedagogiska teorier nedvärderar kunskap. Den andra boken är antologin Nationalekonomins frågor (Studentlitteratur) av bland andra IFN-forskarna Magnus Henrekson, Henrik Jordahl, Mikael Stenkula, Karin Edmark, Mikael Elinder, Johanna Möllerström, Maria Persson och Johanna Rickne. Detta är en ny typ av lärobok som ska visa på ämnets bredd.

 • Ny studie visar att det kan löna sig att vara född senare på året

  Ny studie visar att det kan löna sig att vara född senare på året

  2017-06-22

  Fotbollsspelare födda på hösten är överrepresenterade som vinnare av Guldbollen, visar forskarna Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, i en ny studie. Förklaringen är att födda på hösten måste kämpa hårdare som unga, än födda tidigare på året, för att komma in på elitutbildningar. Forskarna visar i sin modell att temporära nackdelar kan ge positiva effekter, då sådana nackdelar skapar incitament att arbeta hårt och ger ökad förmåga att möta svårigheter. Födda mycket sent på året ligger dock för långt efter för att klara konkurrensen.

 • Prestigefylld utmärkelse till Assar Lindbeck

  Prestigefylld utmärkelse till Assar Lindbeck

  2017-06-18

  På söndagen mottog Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, Global Economy Prize 2017 vid en ceremoni på Kiel Institute i Tyskland. Han tilldelas priset i kategorin nationalekonomi. Priskommittén består av tidigare vinnare, varav de flesta också är nobelpristagare. I sin prisföreläsning förklarade Lindbeck att "möjligheterna gradvis kommer att öka precisionen och robustheten i ekonomisk forskning – som ett resultat av viktiga metodologiska framsteg i kvantitativ ekonomisk analys, det vill säga ekonometri, under de senaste decennierna".

 • Hur påverkas företag och anställda av globalisering och ny teknik?

  Hur påverkas företag och anställda av globalisering och ny teknik?

  2017-06-16

  15-16 juni arrangerade IFN en internationell akademisk  tvådagars konferens med titeln "Globalization and New Technology: Effects on Firms and Workers" (Globalisering och ny teknik: Effekter på företag och anställda). deltagarna på konferensen var forskare som studerar hur ny teknik och globalisering påverkar företagens organisationsstruktur och ägande samt vad som händer på arbetsmarknaden. Förutom från Sverige så kom deltagarna från Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Finland och Norge.

  Läs om IFN's Stockholm Conferences

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Henrik Horn

Forskningsområden: Internationella handels- och investeringsavtal, konkurrenspolitik och marknadsregleringar

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

 • Hur ska centrala delar av WTO-avtalet tolkas?
 • Hur bör EU:s miljöpolitik utformas?

IFN i media

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 4–2017

  Elevcentrerat lärande är inte effektivt

  I en ny bok visas att det inte finns stöd i forskningen för att eleverna själva bör upptäcka hur världen är beskaffad, framför att bli undervisade.  Det är Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren som resonerar kring det faktum att dagens pedagogiska teorier nedvärderar kunskap.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se