Nya publikationer

Aktuellt

 • Magnus Henrekson inför Pisa: Risk att vi slår oss till ro

  Magnus Henrekson inför Pisa: Risk att vi slår oss till ro

  2016-12-05

  "Min gissning är att vi kommer att se en liten förbättring av Sveriges resultat," säger professor Magnus Henrekson i en intervju i Dagens Samhälle beträffande den Pisa-studie som ska presenteras på tisdagen. Skulle så vara fallet, säger han, så får vi ändå inte slå oss till ro."Vi kan verkligen inte nöja oss med en liten förbättring." Han sammanfattar skolans negativa trend: 1) Motståndet mot att mäta kunskap 2) Pedagogik som ger eleverna otillräcklig faktagrund för att reflektera och analysera 3) Kommunalt styre 4) Både företag och offentligt drivna skolor satsar på att leverera elever med höga betyg.

 • IFN-forskare på SvD Financial Forum

  IFN-forskare på SvD Financial Forum

  2016-11-30

  Tre forskare från IFN talade på onsdagens SvD Financial Forum i Stockholm. Lars Calmfors inledde avsnittet om Migration och ekonomisk tillväxt. Han förklarade att en enkät från AER visar att arbetsgivare skulle anställa för enklare jobb ifall lönen var avsevärt lägre än dagens minimilön – kanske 14-15000 kronor. Efter Calmfors debatterade Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, med Tino Sanadaji, Handelshögskolan, om integration. Bergh förklarade att  visst kan Sverige klara av en stor invandring, under förutsättning av lönespridningen tillåts öka. Mårten Blix, IFN, talade om digitaliseringens inverkan på arbetsmarknaden. Han menade att digitaliseringen utmanar den svenska välfärdsmodellen. Han befarar en ökad jobbpolarisering.

 • Smart utbildning underlättar vid digitalisering

  Smart utbildning underlättar vid digitalisering

  2016-11-28

  På måndagen hölls ett seminarium på temat vad forskningen kan lära oss om automatisering och digitalisering. Huvudtalare var professor Melanie Arntz, ZEW i Mannheim och Heidelberg University.  Hon har studerat automatiseringens effekter på arbetsmarknader inom OECD och förklarade att diskussionen ofta är allt för alarmistisk. Från IFN presenterade Lars Persson och Mårten Blix forskning på området. I en panel, som leddes av digitaliseringsexperten Sara Öhrvall, deltog även Annika Winsth, chefekonom Nordea.

 • "Inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem"

  2016-11-23

  Utredaren Ilmar Reepalu har på SNS presenterat en del av Välfärdsutredningen. Förslaget kommenterades av bl.a. Karin Edmark, SOFI och affilierad till IFN. Reepalu talade om övervinster på 2,2 miljarder årligen (under perioden 2005–2013). Karin Edmark sa att "rent empiriskt finns det inga bevis för att vinstsyftande skolor är ett problem".Hon förklarade att det inte finns belägg för att dessa skulle vara sämre än icke-vinstsyftande men att det finns problem som behöver åtgärdas "kanske främst betygsinflation". Men, sa hon, då finns det bättre alternativ än det föreslagna.

 • Ny studie om globaliseringens effekter

  Ny studie om globaliseringens effekter

  2016-11-22

  Läs mer

 • Diskussion om bolagsstyrning och reglering

  Diskussion om bolagsstyrning och reglering

  2016-11-17

  Mats Isaksson, chef för OECD:s avdelning för Corporate Affairs, besökte på torsdagen IFN för en presentation om OECD:s verksamhet på området. Frågorna var många från de närvarande forskarna. Det handlade om allt från OECD:s rekommendationer och företags innovationskraft till fördelning av ansvar i bolag och börsintroduktioner.

 • Skola och kunskap i fokus

  Skola och kunskap i fokus

  2016-11-16

  Utbildning intresserar många IFN-forskare. Stor uppmärksamhet fick nyligen en studie av Magnus Henrekson som visar att "skolresultaten faller för både de bästa och de sämsta eleverna". Studien citerades av en rad ledarskribenter, bland annat i Expressen, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Henrik Jordahl är författare till flera rapporter om skolan, exempelvis om kommunernas systematiska kvalitetsarbete som "framstår som eftersatt i jämförelse med skolföretagens mer renodlade arbetssätt". Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, är den flitigaste skoldebattören. Nu senast med rapporten Regulation and Funding of Independent Schools: Lessons from Sweden (Fraser Institute, Kanada, 2016).

 • Debatt om vinst i välfärden

  Debatt om vinst i välfärden

  2016-11-11

  Docent Henrik Jordahl, IFN, är en av författarna till rapporten Vinstbegränsning i välfärden (Svenskt Näringsliv). I en artikel i Dagens Samhälle förklarar rapportförfattarna att "vinstbegränsning riskerar att få betydande negativa konsekvenser". De skriver att läckaget av skattemedel är försumbart och att välfärdsföretagen inte gör några egentliga övervinster. De förklarar vidare att välfärdsföretagens vinster inte ut över tjänsternas kvalitet. "Det finns inga empiriska belägg för att det sker systematiskt. I…

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Carl-Magnus Bjuggren

Forskningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, familjeföretag och entreprenörskap.

Några av de frågor Carl-Magnus Bjuggren försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkas företagens produktivitet av anställningsskydd?
 • Hur påverkas löner och anställningstrygghet av familjeägande?

IFN i media

Jan Wallander

IFN_janwallander_4.jpg

 

Bankmannen och tidigare IUI-chefen (i dag IFN) Jan Wallander har avlidit i en ålder av 96 år. Jan Wallander ledde institutet 1953–1961 och befäste då dess ställning som Sveri­ges ledande mikroekonomiskt inriktade forskningsinstitut. Hans insatser för forskningen var betydande – som forskare, chef och finansiär.

Läs nekrolog

Läs Jan Wallander om "Mina år vid IUI"

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se