Nya publikationer

Aktuellt

 • Ny bok om kunskapssynen och pedagogiken

  Ny bok om kunskapssynen och pedagogiken

  2017-08-21

  Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren skriver om sin bok Kunskapssynen och pedagogiken SvD Debatt. De vänder sig mot dagens syn på kunskap. "Vi måste acceptera att effektivt lärande förutsätter en instruerande lärare med förväntningar på eleven. Undervisningen behöver struktureras inom ramen för traditionella ämnen där nästa inlärningssteg bygger på vad eleverna tidigare lärt sig."

 • De har provat på att forska

  De har provat på att forska

  2017-08-15

  Jag har jobbat i olika företag tidigare men gillar det här bättre, säger Rachael Ahn om sitt sommarjobb som forskningsassistent på IFN. "Arbetet här har varit utmanande men inte stressigt. I företag är det precis tvärtom." Joel Gunnarsson håller med. Han ansökte om sommarjobbet på IFN för att ta reda på hur det är att arbeta som forskare. Och nu när sommaren är över konstaterar han att han ”nog vill bli forskare".

 • Diskussion om forskningens roll i politiken

  Diskussion om forskningens roll i politiken

  2017-08-08

  Vad betyder forskningen i dessa tider av fake news och ett politiskt klimat där populistiska partier gynnas? Under ledning av professor Magnus Henrekson, IFN, samtalar Ulf Kristersson, ekonomiskpolitisk talesperson (M), och Marika Lindgren Åsbrink, utredningsstrateg LO, om forskningens betydelse i den offentliga debatten och det politiska beslutsfattandet. Detta sker den 5 september. Samtidigt presenteras antologin "Nationalekonomins frågor" (Studentlitteratur) av ekonomerna Johanna Möllerström, Maria Börjesson och Henrik Jordahl.

 • Likabehandling, en vinst för samhället?

  Likabehandling, en vinst för samhället?

  2017-08-02

  Forskarna Niclas Berggren, Therese Nilsson, IFN, och  Christian Bjørnskov, Århus universitet, finner att när lagstiftningen blir mer jämlik för en minoritet påverkas den stora allmänheten antingen inte alls i sin tillfredsställelse med livet eller i positiv riktning (när samkönade par får gifta sig). Likabehandling utgör därför inte en kostnad utan snarare, i vissa fall, en ”nyttomässig” vinst för samhället.

 • Hur väl styrs svenska vårdcentraler?

  Hur väl styrs svenska vårdcentraler?

  2017-07-26

  Intervjuer med verksamhetschefer om vårdcentralernas drift visar på hög managementkvalitet i primärvården. Knappt några vårdcentraler får riktigt låga poäng på det managementindex som används. Detta är betydelsefullt, eftersom vårdcentraler med goda managementmetoder har kortare köer. Däremot har de inte nöjdare patienter.

 • Underskott på entreprenörskap i Europa

  Underskott på entreprenörskap i Europa

  2017-07-19

  Europa lider av ett underskott på entreprenörskap jämfört med Nordamerika. När Europas höga inkomstnivå och stora satsningar på FoU beaktas framkommer ett underskott på entreprenörskap även vid en jämförelse med Kina och de rika länderna i Östasien. Detta visar Magnus Henrekson i en ny studie.

 • Ökad konkurrens höjer lönen för kvinnliga chefer

  Ökad konkurrens höjer lönen för kvinnliga chefer

  2017-07-14

  Kvinnliga chefer som diskrimineras tvingas vara mer kompetenta än manliga toppchefer för att nå samma positioner. Kvinnliga toppchefer kan därför bättre hantera ökad konkurrens för företaget. Därmed ökar kvinnliga chefers löner mer än manliga chefers löner när konkurrensen hårdnar. Detta finner forskarna Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, när de studerar data för svenska företag.

 • Forskning i Almedalen

  Forskning i Almedalen

  2017-07-07

  Mårten Blix, Lars Calmfors, Åsa Hansson, Henrik Jordahl och Özge Öner var de IFN-forskare som deltog i årets Almedalsvecka på Gotland. Ämnena för de seminarier och andra samtal som forskarna deltog i varierade från arbetsmarknad och besöksnäring till spelmarknad och vård. Årets Almedalsvecka bjöd på många publika seminarier men också ett växande antal evenemang/samtal till vilka bara inbjudna var välkomna. Formerna för diskussioner har också utvecklats till att innefatta bland annat fishbowl diskussioner.   

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Henrik Jordahl

Forskningsområden: Skattefinansierade tjänster, privatiseringar samt väljarbeteende.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 4–2017

  Elevcentrerat lärande är inte effektivt

  I en ny bok visas att det inte finns stöd i forskningen för att eleverna själva bör upptäcka hur världen är beskaffad, framför att bli undervisade.  Det är Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren som resonerar kring det faktum att dagens pedagogiska teorier nedvärderar kunskap.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se