Nya publikationer

Aktuellt

 • Forskning, forskning och åter forskning

  Forskning, forskning och åter forskning

  2016-05-27

  Under den gångna veckan har två forskare besökt IFN för att på seminarier presentera sin forskning och diskutera sina resultat med IFN-forskarna. Randi Hjalmarsson, Göteborgs universitet, talade om "The Causal Effect of Military Conscription on Crime and the Labor Market". Det gjorde hon på ett forskarseminarium på onsdagen. På ett brown bagseminarium presenterade Maria Polyakova, Stanford University, sin studie "Private Provision of Social Insurance: Drug-Specific Price Elasticities and Cost-Sharing in Medicare Part D".

 • Ny forskning om elmarknaden

  Ny forskning om elmarknaden

  2016-05-26

  Thomas Tangerås, chef för IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi, deltog på torsdagen i ett lunchseminarium som arrangerades av Energiföretagen och Energiforsk. På seminariet presenterades forskning om "utvecklingen av elmarknaden i framtiden". Tangerås har studerat effektreserver för el, det vill säga balansen mellan elproduktion och elförbrukning. Titeln på hans föredrag var "Förnybar elproduktion och nationell försörjningstrygghet på en integrerad europeisk elmarknad".

 • Transparens – mångsidigt ämne i en mångsidig värld

  Transparens – mångsidigt ämne i en mångsidig värld

  2016-05-20

  Inom ramen för Financial meeting point Öresund, arrangerade Deloitte, IFN och Knut Wicksell Center för Financiella Studier (KWC) den 11 maj en halvdagskonferens kring transparens. Lars Oxelheim, IFN och KWC var en av talarna. Ämne för hans anförande var "Transparens – ett sätt att förstå vinsternas uthållighet".

 • Forskning på ett par minuter

  Forskning på ett par minuter

  2016-05-18

  Cheferna för IFN:s fem forskningsprogram berättar på några minuter varför forskningen inom respektive program är viktig för samhällsutvecklingen. Hittills publicerade filmer: Institutionernas ekonomi med Niclas Berggren, tjänstesektorns ekonomi med Henrik Jordahl och elmarknadens ekonomi med Thomas Tangerås.
   

 • Gymnasieministern i samtal med Jonathan Haidt

  Gymnasieministern i samtal med Jonathan Haidt

  2016-05-17

  Den amerikanske psykologiprofessorn Jonathan Haidt, som är verksam vid Stern Business School på NYU inleder ett IFN-seminarium den 28 juni. Hans forskning fokuserar på politikens moraliska grundvalar. Förutom Haidt deltar: Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyfts­minister, Lotta Gröning, samhällsdebattör och historiker, Magnus Henrekson, professor och vd IFN samt Johan Hakelius, chefredaktör Fokus. Niklas Ekdal är moderator.

 • Global Award tilldelades Philippe Aghion

  Global Award tilldelades Philippe Aghion

  2016-05-11

  På tisdagen mottog Philippe Aghion, professor vid Collège de France, Global Award for Entrepreneurship Research 2016. Prisceremonin gick av stapeln på Grand hotell i Stockholm. Inför en vältalig publik höll Aghion en uppskattad prisföreläsning om tillväxt och innovation. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma närmare en miljon kronor. Aghion är en av världens mest inflytelserika forskare på ekonomiområdet.

 • Internationell workshop om entreprenörskap

  Internationell workshop om entreprenörskap

  2016-05-10

  Entreprenörskapsforskare från Europa och USA kommer till Stockholm 18-19 juni för att delta i en workshop som arrangeras av IFN i samarbete med Centre for Economic Policy Research (CEPR). Tonvikten kommer att ligga på frågor som på ett eller annat sätt är relevanta i det politiska reformarbetet, exempelvis institutioners betydelse för entreprenörskap, finansiering (riskkapital/affärsänglar) och entreprenörskapets betydelse för sysselsättning.

 • Forskning om allt från el till invandrares hälsa

  Forskning om allt från el till invandrares hälsa

  2016-05-02

  IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året presenterats ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Bland de senast accepterade återfinns en stor variation i ämnen: entreprenörskap, produktivitet i dagligvaruhandeln, invandrares hälsa, arbetsgivares syn på nyanlända samt elmarknadens villkor.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Joacim Tåg

Forskningsområden: Företagsägandets ekonomi och entreprenörskap.

Några av de frågor Joacim Tåg försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkar ägarformer och ägarbyten företagen och samhället?
 • Hur skapar vi goda förutsättningar för entreprenörskap och vilken roll spelar entreprenörer i samhället?

Senaste boken

Flyget och företagen

 

Flyget-och-företagen.jpg

 

Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet, har forskar om flygets betydelse för näringslivet.

Forskarna visar att inrikes direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin i kommunerna utanför de tre storstadsregionerna och att internationella direktlinjer är särskilt betydelsefulla för tjänstesektorn.

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se