Nya publikationer

Aktuellt

 • Ekot: Arbetslöshet och EU centrala frågor i franska valet

  Ekot: Arbetslöshet och EU centrala frågor i franska valet

  2017-04-21

  Liksom hela Västvärlden är tillväxten låg i Frankrike och bland annat automatiseringen innebär utmaningar för ekonomin, säger Daniel Waldentröm i Ekonomiekot lördag. Han förklarar att de finns tre presidentkandidater som presenterat mer eller mindre seriösa ekonomiska program i valrörelsen: Emmanuel Macron, Francois Fillon och Benoit Hamon. EU-medlemskap och arbetsmarknaden är två centrala frågor i det fanska valet. Daniel Waldenström säger att alla vill komma åt den höga arbetsläshenetn och att unga nästan aldrig får tillvidare-anställning.

 • Andreas Bergh i utredning om framtidens kollektivavtal

  Andreas Bergh i utredning om framtidens kollektivavtal

  2017-04-20

  Andreas Bergh, IFN, ingår i en nytillsatt utredning om den svenska kollektivavtals­modellen. Det är  chefsorganisationen Ledarna som tillsatt utredningen . Målet är en modernare, mer väloljad modell än dagens avtalsrörelse med strid om ” märket” mellan LO och Svenskt Näringsliv. ”Annat som Ledarna anser bidrar till behovet av en ny arbetsmarknadsdialog är globalisering, digitalisering och individualisering” skriver Dagens Nyheter.

 • Så skapas ett effektivare innovations- och företagsstöd

  Så skapas ett effektivare innovations- och företagsstöd

  2017-04-19

  På onsdagen presenterade Roger Svensson, IFN, rapporten Svensk kapitalförsörjning – mot ett effektivare innovations- och företagsstöd? (Entreprenörskapsforum). "Det är anmärkningsvärt att bara 46 procent av de statliga medlen [vernture kapital, lån och bidrag för små innovativa företag] har investerats" sa Svensson och tilla att det är svårt att tro att det råder brist på VC-kapital i Sverige. I rapporten skriver han att "om regeringen ska subventionera privata investerare bör de naturligtvis göra detta där det är svårast att attrahera privat kapital; i sådd- och uppstartsfaserna".

 • Populärt seminarium om populism

  Populärt seminarium om populism

  2017-04-06

  På torsdag presenterades EEAG Report 2017 på ett seminarium i Stockholm. Titeln på seminariet var ”Economic policy and the rise of populism”. Vad driver populism, frågade professor Clemens Fuest, CESifo, München, i sin presentation av rapporten. Hans svar var "den stora tillströmningen av invandrare", men också "globaliseringen och att människor ser sig som förlorare". I en efterföljande panel ingick även Karolina Ekholm, statssekreterare till finansminister Magdalena Andersson, Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet samt Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten.

 • Kommer USA att

  Kommer USA att "rehabilitera" kärnkraften?

  2017-04-05

  Mark Thurber, Associate Director för ett forskningsprogram om energi och hållbar utveckling vid Stanford University har nyligen besökt IFN. Hans forskning omfattar olika aspekter av energianvändningen, vilket är ett hett ämne i dagens USA där president Trump har sagt att han ”kommer att sätta stopp för kriget mot kol”. Thurber förklarar att ”så länge priset på naturgas är lågt kommer inte mycket kol att används inom elsektorn”.

 • Paradox – en del av det svenska spelundret

  Paradox – en del av det svenska spelundret

  2017-04-04

  Fredrik Wester, vd för Paradox Interactive, har besökt IFN. Inom ramen för IFN:s serie med näringslivskontakter berättade han om Paradox väg till dagens framgångar. Företaget som grundades på slutet av 1990-talet utvecklar främst historiska strategispel och börsintroducerades förra året. Fredrik Wester ser en rad utmaningar för unga företag i det svenska samhället, bland annat en brist på "entreprenöriell vision".

 • Populär forskning om utseendets betydelse i politiken

  Populär forskning om utseendets betydelse i politiken

  2017-03-28

  Artikeln ”The right look”, av Niclas Berggren, Henrik Jordahl (IFN) och Panu Poutvaara är den under de senaste 90 dagarna mest nedladdade texten av alla publicerade i Journal of Public Economics. Forskningen handlar om utseendets betydelse i politiken. "Vi är både glada och överraskade över det stora intresse som har visats vår forskning om skönhetens betydelse i politiken och hur den särskilt finns på och premierar högersidan" säger Niclas Berggren.

 • Välbesökt bokpresentation i Malmö

  Välbesökt bokpresentation i Malmö

  2017-03-24

  Den 22 mars presenterades den 20:e årgången av Europaperspektiv med rubriken "Tilliten i EU vid ett vägskäl" på Malmö Börshus. Närmare 200 deltagare hade kommit för att lyssna till paneldiskussioner med de olika kapitelförfattarna. Lars Oxelheim, som är affilierad till IFN, höll i arrangemanget – som sponsrats av  EU-representationen i Stockholm. Han inledde och avslutade konferensen. IFN-forskaren Andreas Bergh ställde frågan om tilliten i Europa hotas av den ökade migration och gav svar på frågan utifrån sitt kapitel i boken. 

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Björn Hinnerich

Forskningsområden: Politisk ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

Några av de frågor Björn försöker besvara i sin forskning:

 • Finns systematiska skillnader på betygssättning i skolan beroende på grupptillhörighet?
 • Vilken roll spelar incitament för nyanländas framgång på den svenska arbetsmarknaden?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 2–2017

  Vad driver populism?

  I EEAG Report 2017 som presenterades på ett seminarium arrangerat av IFN ställde professor Clemens Fuest frågan om vad som driver populism. Hans svar var ”den stora tillströmningen av invandrare”, men också ”globaliseringen och att människor ser sig som förlorare”. Läs mer om detta i Nyhetsbrevet.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se