Nya publikationer

Aktuellt

 • Forskning om allt från el till invandrares hälsa

  Forskning om allt från el till invandrares hälsa

  2016-05-02

  IFN:s forskningsresultat publiceras i olika kanaler. All forskning presenteras först i ett working paper. Under förra året presenterats ett 50-tal sådana på IFN. Nästa steg är publicering i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter. Bland de senast accepterade återfinns en stor variation i ämnen: entreprenörskap, produktivitet i dagligvaruhandeln, invandrares hälsa, arbetsgivares syn på nyanlända samt elmarknadens villkor.

 • Personaloptioner diskuterades i riksdagen

  Personaloptioner diskuterades i riksdagen

  2016-04-26

  På tisdagen arrangerade Liberalerna ett seminarium i riksdagen på temat: "Personaloptioner – möjligheten att göra medarbetare till delägare?" Magnus Henrekson, IFN, ingick i en panel som presenterade tankar kring företag och optioner i allmänhet och i synnerhet Incitamentsutredningens förslag till optionsregler – som samtliga paneldeltagare sågade. I panelen ingick även Annika Linde, SUP 46, Elisabeth Thand Ringqvist, Svenska Riskkapitalföreningen och Knut Frängsmyr, Klarna.

 • Lärdomar från den tyska arbetsmarknaden

  Lärdomar från den tyska arbetsmarknaden

  2016-04-21

  Arbetsmarknadsekonomiska rådet med Lars Calmfors, IFN, som ordförande, presenterade på torsdagen rapporten The German Labor Market Miracle: An Assessment. I rapporten analyserar professor Michael C. Burda vid Humboldtuniverstitetet i Berlin hur arbetsmarknadsreformer och förändringar i lönebildningen i Tyskland påverkat sysselsättningsutvecklingen.

 • Vad gör en affilierad forskare?

  Vad gör en affilierad forskare?

  2016-04-21

  Vad gör en affilierad forskare? Svaret kan läsas i IFN:s senaste nyhetsbrev. Dessutom publicerad forskning om entreprenörskap, produktivitet i dagligvaruhandeln, invandrares hälsa, arbetsgivares syn på nyanlända samt elmarknadens villkor. Och mycket mer.

 • Flyg är bra för företagande!

  Flyg är bra för företagande!

  2016-04-12

  Sambandet mellan flyget och den ekonomiska aktiviteten är mycket starkt, förklarar Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet, i SNS-rapporten "Flyget och företagen" som presenterades på tisdagen. De visar att en kommun med hälften så långt avstånd till flygplats har 50 procent högre produktion. Studien visar dessutom att kunskapsintensiva branscher (exempelvis IT och finans) är allra mest beroende av flyget.

 • Finansiering av forskning om geners betydelse

  Finansiering av forskning om geners betydelse

  2016-04-04

  David Cesarini, IFN och New York University, har tilldelats mer än 6 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse för att studera hur miljontals genetiska markörer är relaterade till olika ekonomiska och sociala beteenden och attityder. Medsökande är Sven Oskarsson, Uppsala universitet. De kommer att "utnyttja den variation som olika policyreformer (exempelvis skolreformer) har gett upphov till för att undersöka hur genetiska effekter varierar mellan olika grupper och deras förutsättningar i samhället".

 • Forskningsassistenter sökes!

  Forskningsassistenter sökes!

  2016-03-31

  IFN söker forskningsassistenter dels med tillträde i augusti/september 2016, dels under två sommarmånader. Som forskningsassistent arbetar du nära institutets forskare och hjälper dem i deras forskningsprojekt. Arbetet omfattar allt från litteratursammanställningar, datainsamling och bearbetning till avancerad ekonometri i forskningsprojekt med stora registerbaserade dataset.

 • EU-medlemmar har olika förutsättningar att främja entreprenörskap

  EU-medlemmar har olika förutsättningar att främja entreprenörskap

  2016-03-23

  Inom ramen för EU-projektet Fires har en första IFN-studie publicerats. Författare är Niklas Elert, IFN, och Selin Dilli, Utrecht University. 21 europeiska länder och USA har undersökts och grupperas i fråga om entreprenörskap och institutioner. Forskarna finner sex olika kluster och skriver att medlemsländer i olika kluster måste följa olika reformstrategier för att på bästa sätt främja entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Thomas Tangerås

Forskningsområden: Elmarknader, telekom samt politisk ekonomi.

Några av de frågor Thomas Tangerås försöker besvara i sin forskning:

 • Hur väl fungerar elmarknaderna?
 • Vilken roll spelar politiken för marknaderna?

IFN i media

Senaste boken

Flyget och företagen

 

Flyget-och-företagen.jpg

 

Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet, har forskar om flygets betydelse för näringslivet.

Forskarna visar att inrikes direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin i kommunerna utanför de tre storstadsregionerna och att internationella direktlinjer är särskilt betydelsefulla för tjänstesektorn.

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se