Nya publikationer

Aktuellt

 • EU behöver nytt ekosystem för entreprenörskap

  EU behöver nytt ekosystem för entreprenörskap

  2017-05-23

  På tisdagen presenterades studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe i Stockholm. Studien är en del av Fires, ett forskningsprogram som finansieras av Europa-Kommissionen. Seminariet organiserades gemensamt av IFN och Europa-Kommissionens Representation i Sverige. Jeanette Andersson, affärsängel, Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, Magnus Henrekson, IFN, Håkan Hillefors, Näringsdepartementet och Peter Voigt, EU-kommissionen, deltog i paneldiskussionen där det europeiska ekosystemet för entreprenörskap och dess bristen diskuterades.

 • Tur och retur Peru med Hernando de Soto

  Tur och retur Peru med Hernando de Soto

  2017-05-19

  Den tidigareamerikanske president Bill Clinton har beskrivit Hernando de Soto som "världens viktigaste nu levande ekonom." De Soto besökte Sverige i maj 2017 för att ta emot utmärkelsen Global Award for Entrepreneurship Research. I denna pod tar han med lyssnare in i den värld där han växte upp och berättar varför han återvände till Peru för att starta sin numera välkända tankesmedja Institute of Liberty and Democracy (ILD). Och han förklarar hur egendomsrätt kan utrota fattigdomen!

 • Global Award 2017 för studier om äganderätt

  Global Award 2017 för studier om äganderätt

  2017-05-16

  Hernando de Soto, grundare av tankesmedjan Institute for Liberty and Democracy (ILD) i Lima, Peru, har tilldelats Global Award for Entrepreneurship Research 2017. "Fem miljarder människor är fattiga därför att de inte ingår i samhälleliga nätverk av tillit", sa de Soto när han på måndagen mottog priset som överräcktes av finansminister Magdalena Andersson. Han visade sitt pass och kreditkort för att illustrera hur människor i utvecklade länder enkelt kan resa och göra affärer.

 • Så får vi fler entreprenörer i Europa

  Så får vi fler entreprenörer i Europa

  2017-05-11

  Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (SpringerBrief in Economics 2017) är titeln på en nyutkommen bok författad av IFN-forskarna Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula. Studien är gjord inom ramen för EU-projektet Fires. Författarna föreslår en rad institutionella reformer för att främja entreprenörskap, innovation och tillväxt. Det gäller nio områden, bland annat organisation av arbetsmarknader och socialförsäkringssystem samt FoU, kommersialisering och kunskapsspill.

 • Uppköp ger även positiva effekter för de anställda

  Uppköp ger även positiva effekter för de anställda

  2017-05-10

  På onsdagen presenterade Ashwini Agrawal, London School of Economics, en studie på ett forskarseminarium vid IFN. I studien ställs frågan om uppköp och fusioner kan ha positiva spillover-effekter för de anställda. Det antas ju ofta att dessa leder till massuppsägningar och att en rad andra kostnadsbesparande åtgärder vidtas av de nya ägarna. Agrawal och hans medförfattare finner att informationsteknologi spelar en viktig roll vid uppköp och fusioner. Författarna konstaterar att arbetstagare i förvärvade företag, där produktionsteknologier uppgraderas efter att deras arbetsgivare förvärvats av företag med stora IT-investeringar, långsiktigt får högre lön och bara kortare perioder av arbetslöshet.

 • IFN-ekonomer i Ekonomisk Debatt

  IFN-ekonomer i Ekonomisk Debatt

  2017-04-26

  I senaste numret av Ekonomisk Debatt skriver Andreas Bergh, IFN, om tre böcker av Roland Paulsen som alla berör arbetslivet. Dessutom är Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN, en av författarna till en artikel om "meritokratiskt folkstyre". Niclas Berggren, IFN och redaktör Ekonomisk Debatt, skriver i en ledare om den globala "elit" som nu alltmer kritiseras för att ha genomdrivit en politik som har framkallat populismen.

 • Niclas Berggren i styrelsen för EPCS

  Niclas Berggren i styrelsen för EPCS

  2017-04-24

  Niclas Berggren, docent och programchef för Institutionernas ekonomi på IFN, har valts in i styrelsen för European Public Choice Society. Detta skedde på den årliga konferens som hölls i Budapest 19–22 april. EPCS är en sammanslutning av främst europeiska forskare i politisk ekonomi/public choice/institutionell ekonomi. Organisationens syfte är att främja ekonomisk och tvärvetenskaplig forskning om beslutsfattande i politiken. Henrik Jordahl, IFN, har tidigare var styrelseledamot i EPCS.

 • Ekot: Arbetslöshet och EU centrala frågor i franska valet

  Ekot: Arbetslöshet och EU centrala frågor i franska valet

  2017-04-21

  Liksom hela Västvärlden är tillväxten låg i Frankrike och bland annat automatiseringen innebär utmaningar för ekonomin, säger Daniel Waldentröm i Ekonomiekot lördag. Han förklarar att de finns tre presidentkandidater som presenterat mer eller mindre seriösa ekonomiska program i valrörelsen: Emmanuel Macron, Francois Fillon och Benoit Hamon. EU-medlemskap och arbetsmarknaden är två centrala frågor i det franska valet. Daniel Waldenström förklarar att alla vill komma åt den höga arbetslösheten och att unga nästan aldrig får tillvidare-anställning.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Pär Holmberg

Forskningsområden: Elmarknaden och auktioner.

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

 • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
 • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 2–2017

  Vad driver populism?

  I EEAG Report 2017 som presenterades på ett seminarium arrangerat av IFN ställde professor Clemens Fuest frågan om vad som driver populism. Hans svar var ”den stora tillströmningen av invandrare”, men också ”globaliseringen och att människor ser sig som förlorare”. Läs mer om detta i Nyhetsbrevet.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Senaste boken

Europaperspektiv 2017: Tilliten i EU vid ett vägskäl

Europaperspektiv 2017 OMSLAG för puff.jpg

Tio forskare skriver om att tilliten mellan EU:s medlemsländer och mellan EU:s institutioner och unionens medborgare har försvagats av ett antal kriser: euron, migrationen och EU:s bristande förmåga att ta itu med fallerande konkurrenskraft och växande sociala klyftor. Men är tilliten i EU är tillräcklig för att rusta unionen inför framtiden? Lars Oxelheim, Lunds universitet och IFN, är en av redaktörerna.

UTKOMMER 1 februari 2017

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se