Nya publikationer

Aktuellt

 • Personaloptioner behövs!

  Personaloptioner behövs!

  2016-10-18

  Professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, har hållit årets Swedish Schumpeter Lecture på temat “Two Decades of Effectuation Research: Implications for Entrepreneurship and Economic Development Policy”. Professor Magnus Henrekson, IFN, kommenterade. "Vi borde kratta manegen bättre i Sverige för sådant entreprenörskap som professor Sarasvathy talar om", förklarade han. I panelen ingick även Cecilia Bergh, grundare och koncernchef Mando Group. Scensamtalet leddes av professor Johan Eklund, Entreprenörskapsforum.

 • Nobelpris ger bred kunskap för bland annat snabbväxande företag

  Nobelpris ger bred kunskap för bland annat snabbväxande företag

  2016-10-10

  Lars Persson, IFN, intervjuas i Svenska Dagbladet om att Bengt Holmström och Oliver Hart fått 2016 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Han förklarar att de två pristagarna ökat förståelsen för hur företagsledare kan påverka bolags utveckling: "Deras forskning är en hjälp för företagsägarna, men kunskapen om hur man skriver kontrakt kan användas på många områden". Ett område där forskningen kommit till särskild nytta, förklarar Persson, gäller snabbväxande entreprenörsföretag. Att kontrakt måste utforms på ett sådant sätt att entreprenörerna verkligen motiveras att driva på utvecklingen av bolaget utan att de för den skull tar alltför stora risker med ägarnas pengar.

 • Assar Lindbeck tilldelas Global Economy Prize

  Assar Lindbeck tilldelas Global Economy Prize

  2016-10-03

  Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, har tilldelats Global Economy Prize 2017. Priset delas ut av Kiel Institute for the World Economy. Priskommittén består till största delen av tidigare vinnare, som flertalet även är nobelpristagare i ekonomi. I motiveringen för priset sägs att Kiel Institute for the World Economy vill "belysa hur incitamentsbaserade marknadsaktivitet kan främja både ekonomisk effektivitet och social rättvisa".

 • "Skrämmande resultat"

  2016-09-28

  På tisdagen deltog Magnus Henrekson i en rapportpresentation på IVA. Han har tillsammans med Sebastian Jävervall, doktorand Uppsala universitet, skrivit rapporten "Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" Magnus Henrekson deltog via länk från Värnamo där han tillsammans med IFN:s styrelse var på företagsbesök. I evenemanget på IVA deltog även statssekreterare Erik Nilsson, Per Kornhall, författare och skolexpert och  Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet.

 • Ny podd om skolan

  Ny podd om skolan

  2016-09-27

  Magnus Henrekson, IFN, intervjuas om rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”. Rapporten presenteras på ett seminarium på IVA i dag kl 17.30. En debattartikel publicerades på DN Debatt i helgen. "Från att Sverige låg ganska bra till för 15-20 år sedan – i förhållande till andra OECD-länder – så ligger vi i dag långt ner. Och det gäller över hela linjen" förklarar Magnus Henrekson.

 • Rapport om kunskapsras i skolan

  Rapport om kunskapsras i skolan

  2016-09-24

  Oavsett hur vi mäter har de svenska skolresultaten fallit kraftigt sedan mitten av 1990-talet. Alla grupper – från avancerad till elementär nivå – har förskjutits nedåt, förklarar professor Magnus Henrekson, IFN, och doktorand Sebastian Jävervall som författat rapporten ”Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?”. Rapporten presenteras på ett seminarium på IVA den 27 september, men redan i dag har en debattartikel av författarna publicerats på DN Debatt.

 • Svenska politiker är kompetenta och representativa

  Svenska politiker är kompetenta och representativa

  2016-09-16

 • Forskning på bokmässan

  Forskning på bokmässan

  2016-09-13

  Richard Öhrvall, IFN och Linköpings universitet, presenterar forskning på årets bokmässa i Göteborg 22–25 september. Han gör det dels på Forskartorget, dels i Linköpings universitets monter. Vilka är det som röstar i val? Påverkar föräldrar, uppväxt, skola och vänner sannolikheten för att du kommer att engagera dig politiskt? Detta är några av de frågor han kommer att besvara.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Niclas Berggren

Forskningsområden: Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkar t.ex. tillit, tolerans och religion ekonomins funktionssätt?
 • Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler (som tillit och tolerans)?

IFN i media

Jan Wallander

IFN_janwallander_4.jpg

 

Bankmannen och tidigare IUI-chefen (i dag IFN) Jan Wallander har avlidit i en ålder av 96 år. Jan Wallander ledde institutet 1953–1961 och befäste då dess ställning som Sveri­ges ledande mikroekonomiskt inriktade forskningsinstitut. Hans insatser för forskningen var betydande – som forskare, chef och finansiär.

Läs nekrolog

Läs Jan Wallander om "Mina år vid IUI"

Nyheter från IFN

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se