Nya publikationer

Aktuellt

 • IFN-forskare i Almedalen

  IFN-forskare i Almedalen

  2016-06-21

  Ett antal forskare från IFN deltar i presentationer och diskussioner i Almedalen. Ämnena varierar från invandring och arbetsmarknad till välfärd och digitalisering.

 • Internationell konferens om entreprenörskapsforskning

  Internationell konferens om entreprenörskapsforskning

  2016-06-19

  En tredje europeisk konferens om entreprenörskapets ekonomi anordnades i Stockholm 18-19 juni. Arrangörer var IFN och Centre for Economic Policy Research (CEPR). Närmare 30 forskare från ett tiotal länder hade samlats för att diskutera vad som driver entreprenörskap och entreprenörer samt  hur detta kan studeras och analyseras på bästa sätt.

 • ESO-rapport om digitalisering

  ESO-rapport om digitalisering

  2016-06-16

  Den 16 juni presenterades ESO-rapporten “Digitaliseringens dynamik” författad av IFN-forskarna Fredrik Heyman, Johan Norbäck och Lars Persson. De är bland de första att studera automatiseringens effekter över en längre tid, 1996-2013. Forskarna förklarar att digitaliseringen kan ge svenska företag konkurrensfördelar. "Sverige har hittills framgångsrikt utnyttjat automatiseringen" sa Lars Persson på det seminarium där rapporten presenterades.

 • Sverige som kunskapsdriven ekonomi är

  Sverige som kunskapsdriven ekonomi är "fullt möjlig – men inte självklar"

  2016-06-15

  Entreprenöriella ekosystem är temat i den antologi som presenterades av Esbri på onsdagen. Magnus Henrekson deltog, som tillsammans med Pontus Braunerhjelm skrivit kapitlet "Från utbildning, forskning och innovation till växande företag och stigande välstånd". Han förklarade att staten bör inte, som under den senaste IT-bubblan, "kasta pengar" efter företag. Det blir dyrt för skattebetalarna. "Den som värnar om en god framtida välståndsutveckling kan inte förlita sig på att ett antal kraftfulla entreprenörer ska kliva fram och ge oss övriga jobb och goda inkomster. Däremot finns stora möjligheter att öka välståndet genom att förbättra betingelserna för det produktiva entreprenörskapet" skriver Braunerhjelm/Henrekson i boken.
   

 • Nydisputerad IFN-forskare

  Nydisputerad IFN-forskare

  2016-06-14

  Erik Lundin, IFN, har doktorerat på Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen "Empirical Essays on Strategic Behavior in the Electricity and Water Sectors". Erik kommer att även fortsättningsvis att vara verksam på IFN inom programmet Elmarknadens ekonomi.

 • Hur ska offentliga tjänster finansieras, organiseras och levereras?

  Hur ska offentliga tjänster finansieras, organiseras och levereras?

  2016-06-10

  9─10 juni samlades en grupp forskare från Sverige, USA och Storbritannien i Vaxholm för att delta i IFN:s årliga Stockholmskonferens. Temat var ”Efficient Provision of Public Services” (Effektivt tillhandahållande av offentliga tjänster). Konferensen arrangerades inom ramen för forskningsprojektet Framtidens välfärdstjänster. Frågor som diskuterades berörde allt från utbildningsreformer till vinst i välfärdssektorn och användningen av antibiotika.

 • Medfinansiering av sjukpenning brutaliserar arbetsmarknaden

  Medfinansiering av sjukpenning brutaliserar arbetsmarknaden

  2016-06-09

  Magnus Henrekson deltog på torsdagen i ett seminarium som arrangerades av Centerpartiet i riksdagen. Ämnet var ”Så slår medfinansiering mot jobb och företag”. De handlade om regeringens plan att införa så kallat medfinansieringsansvar – att arbetsgivare ska betala 25 procent av sjukpenningen för långtidssjuka medarbetare. ”Om detta system införs kommer det att leda till en ytterligare brutalisering av arbetsmarknaden” förklarade Magnus Henrekson.

 • Nyanlända söker sig till städerna

  Nyanlända söker sig till städerna

  2016-06-03

  Özge Öner deltog på torsdagen i ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum. Presentationer och diskussion handlade om städer vs landsbygd. Özge Öner talade om integration och i vilken mån flyktingar stannar kvar där de initialt placeras (många lämnar och flyttar till storstäderna) och hur det ser ut på arbetsmarknaden i de kommuner som tar emot många flyktingar. Det visar sig att en stor del av de nyanlända placeras i kommuner med en minskande befolkning och en hög arbetslöshet, där förutsättningarna för att jobb ska växa fram är svaga.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Özge Öner

Forskningsområden: Urban och regional ekonomi, service- och turistnäringen och detaljhandels geografi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

 • Vilka faktorer påverkar känslighet för avstånd och marknadstillgänglighet för olika typer av detaljhandel?
 • Vilka är de spatiala faktorer som bestämmer detaljhandelns produktivitet?

Senaste boken

Flyget och företagen

 

Flyget-och-företagen.jpg

 

Shon Ferguson, IFN, och Rikard Forslid, Stockholms universitet, har forskar om flygets betydelse för näringslivet.

Forskarna visar att inrikes direktlinjer till Stockholm är viktiga för tillverkningsindustrin i kommunerna utanför de tre storstadsregionerna och att internationella direktlinjer är särskilt betydelsefulla för tjänstesektorn.

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 4–2016

  Växande forskning om digitalisering

  ESO-rapporten Digitaliseringens dynamik presenterades den 16 juni. En bok av Mårten Blix med titeln Digitalization, Immigration and the Welfare State är på väg. Båda böckerna är ett resultat av växande forskning om automatisering och digitalisering på IFN.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se