Nya publikationer

Aktuellt

 • Studenter besökte IFN

  Studenter besökte IFN

  2017-11-17

  På torsdagen arrangerades Öppet Hus på IFN för studenter. Besökarna kom från en rad högskolor och universitet, bland andra KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Örebro universitet, Stockholm, Uppsala och Lunds universitet samt Södertörns högskola. En rad IFN-forskare presenterade institutet, forskningsprogram och projekt. Därefter var det mingel med IFN-forskare då studenterna fick tillfälle att ställa frågor och diskutera inför kommande studie- och yrkesval.

 • Integration är en komplex fråga – överallt

  Integration är en komplex fråga – överallt

  2017-11-15

  Edward Lazear från Stanford University gästade på onsdagen IFN och inledde ett publikt seminarium. Lazear har studerat immigration till USA men även till Sverige och funnit att bakomliggande mekanismer är i mycket de samma. Han förklarade att hur det går för nyanlända beror mer på de regler som mottagarlandet satt upp än vilket land de nyanlända kommer ifrån. Definierar man integration som att invandrarna lär sig det nya landets språk så visar det sig att de som bor i områden tillsammans med många från det gamla hemlandet i betydligt mindre utsträckning integreras i samhället i stort.

 • Gör fältstudie om minimilön!

  Gör fältstudie om minimilön!

  2017-11-13

  Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt om flyktingars situation på den svenska arbetsmarknaden. De kartlägger vad vi vet om minimilönernas effekter på sysselsättningen och konstaterar att effekterna av sänkningar är större än effekterna av höjningar. De presenterar ett konkret förslag till fältexperiment för att studera minimilönernas effekter.

 • Digitaliseringen på god väg i bankbranschen

  Digitaliseringen på god väg i bankbranschen

  2017-11-10

  Mårten Blix, IFN, var en av talarna på Svenska Banföreningen årliga bankmöte i Stockholm. På mötet belystes bland annat "digitaliseringen som innebär ändrade kundbeteenden och konkurrens från nya aktörer som ritar om spelplanen". Blix förklarade att människor allt högre grad kommer konkurrera med robotar vilket tillsammans med fler miljoner gigarbetare på en global marknad leder till ökad konkurrensen även vad gäller löner. I framtiden, sa han, kommer därmed den lönedrivna inflationen att vara lägre samtidigt som det blir allt svårare att mäta utvecklingen med befintliga mått.

 • "Digitaliseringen går snabbt, den som står stilla halkar efter"

  2017-11-09

  Mårten Blix, IFN, förklarar i en ny podd hur det kommer sig att han studerar digitaliseringens effekter på offentliga finanser. Han jämför digitaliseringen med elektrifieringen och säger att den stora skillnaden mot tidigare tekniksprång är snabbheten med vilken den digitala verkligheten kommer till oss. Den som utvecklas och hänger med i utvecklingen kommer att gynnas, säger han och förklarar att det i första hand inte är jobb som försvinner med teknikutvecklingen utan att det är frågan om nytt innehåll i jobben.

 • Färre noterade bolag är negativt för samhället

  Färre noterade bolag är negativt för samhället

  2017-11-08

  Under senare tid har antalet noterade bolag kraftigt minskat i flera OECD-länder. Detta kan ha negativa konsekvenser för näringslivets utveckling, skriver IFN-forskarna Nikita Koptyug, Lars Persson, Roger Svensson och Joacim Tåg, i Ekonomisk Debatt. De förklarar att aktiemarknaden är central för att tillhandahålla och omfördela kapital. Deras slutsats är att färre noterade företag försvårar möjligheten för privatpersoner att ta del av de värdeökningar som näringslivet skapar. Forskarna skriver att "detta riskerar att minska det politiska stödet för en effektiv näringslivspolitik".

 • Utrikeshandel kan öka politisk polarisering

  Utrikeshandel kan öka politisk polarisering

  2017-11-02

  Har växande handel mellan USA och Kina bidragit till polariseringen i amerikansk politik? Kaveh Majlesi, Lunds universitet och affilierad till IFN, har för att ge svar på denna fråga tillsammans med David Autor, David Dorn och Gordon Hanson analyserat resultaten från kongressvalet 2002 och 2010. Forskarna slår fast att en ideologisk förändring skett i områden där utrikeshandel skapat konkurrens om jobben. De slår fast att denna förändring påbörjades före det amerikanska presidentvalet år 2016.

 • "Se på andra länder hur de lyckats med skolan"

  2017-10-27

  Professor Magnus Henrekson, IFN, presenterade boken Kunskapssynen och pedagogiken (av Magnus Henrekson, Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren) på Ohlininstitutet. Dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet, förklarade Henrekson. "Lärarledd – inte elevcentrerad – utbildning fungerar för kunskapsförmedling. Det visar hjärnforskningen" sa han och fick medhåll från många i publiken.

Se mer aktuellt

Kalender

Aktuell forskare

Martin Ljunge

Forskningsområden: Socialekonomi, offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

Några av de frågor Martin Ljunge försöker besvara i sin forskning:

 • Hur påverkar tillit individers hälsa och välstånd?
 • Har välfärdsstaten långsiktiga effekter på beteenden?

Samarbeten

IFN medverkar i det europeiska tvärvetenskapligt EU-projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires). Fires utvecklar en reformstrategi för ökat entreprenörskap och tillväxt i Europa. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

logo_fires1.png

 

IFN är tillsammans med Entreprenörskapsforum och Vinnova huvudman för Global Award for Entrepreneurship Research. Priset är världens främsta forskarpris inom entreprenörskap. Prissumman är EUR 100 000.

GAER_logo_V2

Nyheter från IFN

 • Nyhetsbrev 6–2017

  Kunskapssynen och pedagogiken

  Dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. På ett seminarium i Stockholm förklarade tre av författarna att lärarutbildningen måste fokusera på förståelse för de mekanismer i hjärnan som gör att vi lär oss nya saker och minns dessa.

Läs hela brevet

Prenumerera

 

Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

Kunskapssynen och pedagogiken

135087438-origpic-201a45.jpg_0_0_100_100_250_391_85.jpg

Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se