Publikationer

Publikationer 2013-02-14

IFN delar upp sin skrivna produktion i olika publikationsserier. Serierna working papers, policy papers och forskningsöversikter innehåller arbeten som först publiceras hos IFN innan de i de flesta fall publiceras extern i lämpligt forum. Alla dessa papper finns tillgängliga för nerladdning. Alla andra serier, utom vissa böcker, är ursprungligen externt publicerade. Dessa kan i många fall laddas ner från respektive utgivare/källa.

 • Working Papers

  All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis…

 • Publicerade artiklar på engelska

  Under denna rubrik finns artiklar på engelska publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller som kapitel i antologier. I princip är alla bidragen kvalitetsgranskade av externa forskare (peer reviewed), vilket borgar för hög akademisk kvalitet. Endast i undantagsfall är…

 • Publicerade artiklar på svenska

  Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen. Se separat länk för Publicerade…

 • Accepted articles

  En listning av artiklar som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter eller samlingsvolymer. I många fall dröjer det 1–2 år efter besked innan publicering sker. Alla artiklar som listas återfinns efter publicering även under rubriken Särtryck…

 • Avhandlingar

  Här listas alla akademiska doktors- och licentiatavhandlingar som under åren lagts fram av Institutets medarbetare. Flertalet avhandlingar kan laddas ned på denna webbplats.

 • Böcker på engelska

  Bokutgivningen på IFN/IUI började redan 1941. Alla böcker som författats av medarbetare finns tillgängliga internt i digital form. När äganderätten så tillåter kan de även laddas ned från vår webbplats. Böckerna kan dessutom…

 • Böcker på svenska

  Bokutgivningen på IFN/IUI började redan 1941. Alla böcker som författats av medarbetare finns tillgängliga internt i digital form. När äganderätten så tillåter kan de även laddas ned från vår webbplats. Böckerna kan dessutom…

 • Debattartiklar

  IFN har varit aktivt i samhällsdebatten sedan grundandet 1939. Samlat finns här alla debattartiklar som publicerats i svensk press. Flertalet artiklar finns tillgängliga och kan laddas ned som PDF.

 • Forskningsöversikter

  Forskningsöversikter innehåller rapporter som ger en översikt av forskningsläget på för IFN centrala områden. Rapporterna är författade av IFN-forskare och har i många fall även publicerats i IFN:s Nyhetsbrev. Övriga översikter…

 • Nyhetsbrev

  “Det handlar om kvalitetsgranskning” På onsdagar arrangerar IFN akademiska forskarseminarier. Det är i första hand forskare från andra institut och universitet – i Sverige och utomlands – som presenterar och diskuterar sin…

 • Policy Papers

  Denna IFN-serie innehåller uppsatser förknippade med näringslivsrelaterade och policyrelevanta frågeställningar. Artiklarna inleds med en kortare sammanfattning. Hela serien finns att ladda ned på på denna hemsida.

 • Populärvetenskap och recensioner

  I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.

 • Årsböcker

  Hög kvalitet är nyckeln till framgång IFN har alla möjligheter att förbli framgångsrikt, under förutsättning att verksamheten håller hög kvalitet. För detta krävs akademisk världsklass och att…

 • Övriga serier

  Här ryms avslutade publikationsserier samt publikationer som inte passar in under ovanstående rubriker. De avslutade serierna är IUI Research Reports och Stenciler m.m. från IUI, vilka innehåller äldre internt utgiven forskning vid institutet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se