This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Kan passiva människor göra världen grönare?

Article in Swedish
Reference
Egebark, Johan and Mathias Ekström (2014). “Kan passiva människor göra världen grönare?”. Ekonomisk Debatt 42(3), 63–71.

Authors
Johan Egebark, Mathias Ekström

Att hushålla med resurser är centralt för att kunna möta efterfrågan hos en växande befolkning. I denna artikel undersöker vi vilken betydelse ett förvalsalternativ har för resursutnyttjande. I ett naturligt fältexperiment ändrar vi skrivares förval, från enkel- till dubbelsidigt. Ändringen minskar pappersförbrukningen med 15 procent, både kortsiktigt och på längre sikt. Förval kan således utgöra ett attraktivt alternativ till prisbaserade interventioner i strävan att uppnå en mer hållbar utveckling.