This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Pragmatism en viktig faktor bakom jämställda attityder bland barn till invandrare

Article in Swedish
Reference
Ljunge, Martin (2015). “Pragmatism en viktig faktor bakom jämställda attityder bland barn till invandrare”. Ekonomisk Debatt 43(4), 40–51.

Author
Martin Ljunge

Könsroller formas av flera kulturella faktorer. Utöver den intuitiva påverkan av mer maskulina/feminina kulturer så framträder pragmatism, att normer kan anpassas till den nuvarande situationen, som en viktig faktor. Både mamman och pappan är viktiga i socialiseringen av barnets attityder kring jämställdhet. Kvinnor och män uttrycker liknande attityder. Studien baseras på barn till invandrare i 30 europeiska länder med ursprung över hela världen. Resultaten indikerar att integrationsarbete bör inbegripa ett främjande av pragmatiska normer bland individer med ursprung i länder med mer traditionella könsroller, om målet är att dessa individer ska anamma mer jämställda attityder.