This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Korruptionens utveckling under finanskrisen

Article in Swedish
Reference
Jävervall, Sebastian (2016). “Korruptionens utveckling under finanskrisen”. Ekonomisk Debatt 44(7), 54–64.

Author
Sebastian Jävervall

Korruption är högre i låginkomstländer. Vad detta beror på vet vi dock relativt lite om. En hypotes är att korruption förhindrar ekonomisk utveckling på grund av att det avskräcker investeringar. Förhållandet kan emellertid också bero på det omvända, dvs att korruption tilltar som följd av låg ekonomisk tillväxt. Denna artikel utnyttjar finanskrisens påverkan på världsekonomin för att analysera hur en negativ ekonomisk chock påverkar länders aggregerade nivåer av mutbetalningar. Låg- och medelinkomstländer som under krisen drabbades av större inkomstförluster per capita tycks ha erfarit en relativ ökning i antalet utkrävda mutbetalningar bland företag verksamma i privat sektor.