This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa

Article in Swedish
Reference
Elert, Niklas, Magnus Henrekson and Mikael Stenkula (2017). “Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa”. Ekonomisk Debatt 45(5), 33–44.

Authors
Niklas Elert, Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

Europeiska unionen har svårt att skapa och upprätthålla sysselsättning och ekonomisk tillväxt. För att bättre lyckas nå de målen menar vi att innovationsförmågan och entreprenörskapet inom unionen måste stärkas, vilket kräver mer eller mindre omfattande institutionella reformer i medlemsländerna. Inom ramen för ett europeiskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt, FIRES, har vi analyserat hur en framgångsrik reformstrategi borde se ut. Vår analys mynnar ut i en palett av reformer som kan delas in i åtta olika policyområden.