This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Missionsorienterad innovationspolitik – en kritisk granskning

Article in Swedish
Reference
Elert, Niklas and Magnus Henrekson (2022). “Missionsorienterad innovationspolitik – en kritisk granskning”. Ekonomisk Debatt 50(5), 1–12.

Authors
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Mariana Mazzucato menar att innovationer är avgörande för att lösa vår tids stora utmaningar. Hennes recept – en missionsorienterad innovationspolitik – har anammats på bred front i Bryssel och av svenska myndigheter med Vinnova i spetsen. Receptet bygger dock på en alltför mekanistisk syn på innovation och ekonomisk tillväxt. Ett ekosystemperspektiv visar att innovativt entreprenörskap äger rum inom ramen för ett samarbetsblock. Entreprenörer, uppfinnare, nyckelpersonal, kompetenta kunder samt tidiga och sena finansiärer är alla nödvändiga för att förverkliga entreprenöriella projekt. Storskaliga politiska ingrepp riskerar att kraftigt begränsa handlingsutrymmet för samarbetsblockets aktörer. Ingreppen gör då mer skada än nytta för innovation och tillväxt.