This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Att attrahera utländska multinationella företag

Article in Swedish
Reference
Sjöholm, Fredrik (2023). “Att attrahera utländska multinationella företag”. Ekonomisk Debatt 51(3), 48–57.

Author
Fredrik Sjöholm

Utländska direktinvesteringar kan bidra till ökad produktion och tillväxt i mottagarländer. Multinationella företag kan välja mellan olika länder när de fattar beslut om sina utländska investeringar. Länder som försöker attrahera utländska direktinvesteringar bör därför överväga vilka åtgärder som gör landet attraktivt att investera i. Denna artikel undersöker och diskuterar bestämningsfaktorer för sådana investeringar och vilken industripolitik som är mest gynnsam för att attrahera dessa företag. Slutsatsen är att mycket av den politik som förbättrar det allmänna företagsklimatet för inhemska företag, även gynnar inflödet av utländska företag.