This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Välfärdsreformer gör vinstintresse till samhällsintresse

Article in Swedish
Reference
Elert, Niklas and Magnus Henrekson (2023). “Välfärdsreformer gör vinstintresse till samhällsintresse”. Ekonomisk Debatt 51(6), 16–27.

Authors
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Kan konkurrens och vinstsyftande aktörer bidra till innovation och ökad effektivitet vid produktionen av offentligt finansierade välfärdstjänster? Vi analyserar ramvillkoren för två områden inom den svenska offentliga sektorn där privata företag getts möjlighet att verka, nämligen skolan och särskilda boenden för äldre. Vår slutsats är att privata aktörer har en viktig roll att spela på dessa marknader, men att regelverken behöver reformeras för att den fulla potentialen av deras inträde ska kunna realiseras.