This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Nationalekonomins frågor

Tillväxt utan entreprenörskap?

Book Chapter
Reference
Henrekson, Magnus and Mikael Stenkula (2017). “Tillväxt utan entreprenörskap?”. In Eric Rehn (Ed.), Nationalekonomins frågor (435–458). Lund: Studentlitteratur.

Authors
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

Editor
Eric Rehn

Hur uppkommer tillväxt i ett land? Och varför skiljer sig tillväxttakten åt mellan olika länder? Detta är klassiska nationalekonomiska frågeställningar som diskuterats ända sedan Adam Smiths dagar på 1700-talet. Även om frågorna varit oförändrade har svaren i form av olika modeller och teorier förändrats över tiden, där olika faktorer eller förhållanden har betonats. I detta kapitel behandlas hur förklaringarna till ekonomisk tillväxt utvecklats inom nationalekonomins huvudfåra och i vad mån entreprenörsfunktionen integrerats i modellerna. Den traditionella tillväxtteorin kontrasteras mot entreprenörens funktion. Kapitlet avslutas med en genomgång av nyare tillväxtteorier.