This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Entreprenörskap för en levande landsbygd

Utformning och utvärdering av entreprenörskapsutbildningar

Book Chapter
Reference
Elert, Niklas and Rasmus Rahm (2019). “Utformning och utvärdering av entreprenörskapsutbildningar”. In Karl Wennberg (Ed.), Entreprenörskap för en levande landsbygd (45–58). Växjö: Familjen Kamprads stiftelse.

Authors
Niklas Elert, Rasmus Rahm

Editor
Karl Wennberg

Syftet med boken är främst att ge stiftelsens styrelse ett underlag för att arbeta vidare med projekt som har sin utgångspunkt i företagens behov för ett framgångsrikt entreprenörskap. Men texterna ger också en gedigen kunskap för den som är intresserad av landsbygdsutveckling i allmänhet och utvecklingen av entreprenörskap i Norrland i synnerhet.