This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning

IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi 2009–2019

Book Chapter
Reference
Henrekson, Magnus and Lars Persson (2019). “IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi 2009–2019”. In Magnus Henrekson (Ed.), IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning (111–124). Stockholm: Ekerlids Förlag.

Authors
Magnus Henrekson, Lars Persson

Editor
Magnus Henrekson

Modern nationalekonomisk forskning har inte i någon större utsträckning studerat entreprenörskapets roll för näringslivets utveckling. IFN har varit en av få – under vissa perioder den enda – nationalekonomiska forskningsmiljöer i Sverige där sådan nationalekonomisk forskning om entreprenörskapets ekonomi har bedrivits kontinuerligt under efterkrigstiden.