This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Achtung Europa! Reformer för Europa nu

Innovationer och entreprenörer

Book Chapter
Reference
Elert, Niklas and Magnus Henrekson (2022). “Innovationer och entreprenörer”. In Emanuel Örtengren (Ed.), Achtung Europa! Reformer för Europa nu (93–106).

Authors
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Editor
Emanuel Örtengren

Europaprojektet hotas av den nationalistiska populism som just nu sveper över kontinenten. För att mota den i grind behövs ett optimistiskt alternativ som ger medborgarna framtidstron tillbaka. Att skapa ett sådant alternativ är dock svårt i ljuset av den ”innovationskris” EU länge lidit av, och som under 2020 förvärrats av den globala pandemin. För att åtgärda innovationskrisen och blåsa nytt liv i Europaprojektet krävs reformer på en rad områden, som vi identifierat med utgångspunkt i vår forskning under flera års tid.