This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Folkviljans förverkligare

Politisk kartellbildning som förklaring till Sverigedemokraternas framgång

Book Chapter
Reference
Johansson, Christian, Anders Kärnä and Jaakko Meriläinen (2022). “Politisk kartellbildning som förklaring till Sverigedemokraternas framgång”. In Patrik Öhberg, Henrik Oscarsson and Jakob Ahlbom (Eds.), Folkviljans förverkligare (117–133).

Authors
Christian Johansson, Anders Kärnä, Jaakko Meriläinen

Editors
Patrik Öhberg, Henrik Oscarsson, Jakob Ahlbom

Sverigedemokraterna har, i likhet med andra populistiska partier i Europa, vuxit kraftigt i de senaste valen. En trolig förklaring till denna uppgång kan finnas i att Sverigedemokraterna har erbjudit en migrationskritisk politik som varit populär bland väljarna, men som inget etablerat parti erbjudit. Anledningen till att de etablerade partierna inte har erbjudit denna migrationskritiska politik är att de har haft en implicit kartell i migrationsfrågan. Därmed har de valt att inte anpassa sig till väljarnas åsikter, då de själva inte instämmer med vad väljarna vill i denna fråga. Till skillnad från klassiska vänster-högerfrågor så som storleken på offentlig sektor hade därmed väljarna inget etablerat parti som erbjöd en annan politisk in[1]riktning. Denna kartell blev ohållbar i takt med att Sverigedemokraterna har vuxit i storlek, och från och med riksdagsvalet 2018 har väljare och politiker ungefär samma åsikt rörande mottagande av flyktingar. Vi beskriver denna teori och testar den med data från Riksdagsundersökningen för politiker och från SOM-institutet för väljare. I takt med att politikerna har ändrat åsikt är det troligt att politikerna kommer att konkurrera i migrationsfrågan på samma öppna vis som i vänster-högerfrågor.