This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Flykten från skogsbygden: En undersökning i Klarälvsdalen

Book
Reference
Wallander, Jan (1948). Flykten från skogsbygden: En undersökning i Klarälvsdalen. Stockholm: IUI.

Author
Jan Wallander

Flykten från landsbygden är ett slagord, som präglats under senare tiders rastlösa utveckling av industrien, samfärdseln och service-yrkena. Bland de pådrivande krafterna får man även räkna med trängtan från ensligheten till de större samhällenas lockelser av varjehanda art.

I ett företag av Uddeholms Aktiebolags natur, med dess vidsträckta skogar ända från norra Värmlands och Dalarnas gränstrakter mot Norge till södra gränsen mot Västergötland, innebär landsbygdens avfolkning ett högst påtagligt problem. Utan arbetskraft, som för varje år kan skörda vad skogen ger i avkastning, och lämna den dess vård, representera dessa vida domäner inget reellt värde. Grunden för industriell förädling, där skogens produkter ingå som råvaror, bliver undanryckt, i den mån skogens arbetskraft är otillräcklig eller saknas. Det är därför av största betydelse att få svar på sådana frågor som följande: Har skogsarbetet undervärderats? Äro de sociala förhållanden, under vilka skogsbefolkningen lever, otillfredsställande? Gäller detta endast för arbetstagare i beroendeställning eller även för den självägande jordbesuttne bonden i Klarälvsdalens skogsbygder? Och vad kan göras för yrkets höjande? Dessa och andra frågeställningar ha stimulerat skogsförvaltningen inom Uddeholms Aktiebolag till undersökningar beträffande skogens arbetskraftsproblem.