This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Entreprenörskap

Book
Reference
Henrekson, Magnus and Mikael Stenkula (2007). Entreprenörskap. Stockholm: SNS Förlag.

Authors
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

Vad är entreprenörskap och hur bör det organiseras? Varför är det centralt och vilken roll spelar det för tillväxt och sysselsättning i en ekonomi? Entreprenörskap ger svar på dessa frågor och granskar vilka som är entreprenörskapets bestämningsfaktorer och hur de kan analyseras utifrån nationalekonomisk teori. Mot denna bakgrund granskas också hur den ekonomiska politiken är kopplad till entreprenörskap.

Boken är en lättöverskådlig redogörelse för vad entreprenörskap är och varför entreprenörskap spelar en avgörande roll för välståndsutveckling, tillväxt och jobbskapande. Både svenska och internationella förhållanden presenteras.