This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling.

Book
Reference
Henrekson, Magnus (Ed.) (2009). IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling.. Stockholm: Santérus Förlag.

Editor
Magnus Henrekson

INSTITUTET FÖR NÄRINGSLIVSFORSKNING (IFN), tidigare Industriens Utredningsinstitut (IUI), har alltsedan grundandet 1939 spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige.

Rader av tongivande forskningsrapporter och utredningar har skrivits vid IFN/IUI. Generationer av forskare och utredare har arbetat vid institutet, som periodvis varit en ledande producent av akademiska avhandlingar i främst ämnet nationalekonomi. Många har sedan gått vidare till framträdande positioner i Sverige och utomlands. Denna volym består av uppsatser om och av forskare, chefer och styrelseordföranden som under åren varit verksamma vid institutet. Ett trettiotal tidigare medarbetare bidrar med betraktelser över vad tiden vid IUI har betytt för deras personliga och professionella utveckling. Bidragen ger en inträngande bild av institutets verksamhet under de gångna 70 åren. För att en organistation ska överleva och blomstra under skiftande tider och förhållanden måste den både förvalta traditioner och förnya sig. Därför beskrivs också de förändringar som IFN just har genomgått, institutets nuvarande verksamhet samt dess förutsättningar inför framtiden. En viktig fråga som diskuteras med utgångspunkt från de tidigare medarbetarnas bidrag är vilka betingelser som skapar och upprätthåller en kreativ och produktiv forskningsmiljö.

Recension ur Ekonomiska Samfundets tidskrift 2010-1
Recension ur Företagsminnen 2010-1
Recension ur Entreprenör 2009-10

Editor