This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?

Book
Reference
Braunerhjelm, Pontus, Klas Eklund and Magnus Henrekson (2012). Ett ramverk för innovationspolitiken – Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?. Stockholm: Samhällsförlaget.

Authors
Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund, Magnus Henrekson

Sverige behöver innovationer, entreprenörer och växande företag. Det går inte att ordna med enstaka insatser i några utvalda sektorer. Istället krävs breda åtgärder för att göra Sverige som helhet mer kreativt. Det behövs ett innovationspolitiskt ramverk som framgångsrikt skapats för finans- och penningpolitiken. Författarna presenterar hur ett sådant ramverk bör se ut.

I takt med en tilltagande globalisering och ett hårdnande konkurrenstryck blir innovationer och förnyelse allt viktigare. Allehanda rop på olika insatser hörs därför nu för att stärka innovationspolitiken. Att ett politikområde är hett garanterar dock inte att besluten blir väl avvägda.

Tre av Sveriges främsta nationalekonomer varnar i denna bok för ett alltför snävt synsätt där innovationspolitik likställs med satsningar på forskning och utveckling för att få fram högteknologiska produkter. Författarna menar istället att innovativa produkter och tjänster krävs i samtliga branscher och verksamheter, inte enbart högteknologiska. Strukturer, hierarkier och produkter måste ständigt utmanas. De som står för dessa utmaningar, de som testar nytt och utvecklar nya affärsmodeller är entreprenörerna – de som driver förändring. En framgångsrik politik för innovationer måste bygga mekanismer för att omvandla kunskap till samhälleliga nyttigheter – och för det krävs institutioner och drivkrafter som gynnar entreprenörskap i hela samhällsekonomin.

I boken kan du läsa mer om författarnas innovationspolitiska ramverk, av ungefär samma slag som skapats för finans- och penningpolitiken. Deras förslag sammanfattas i tio innovationspolitiska principer: Tio budord för ett mer innovativt Sverige.