This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Renovatio monetae: brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa

Book
Reference
Svensson, Roger (2012). Renovatio monetae: brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa. Stockholm: Svenska numismatiska föreningen.

Author
Roger Svensson

Renovatio Monetae är ett latinskt uttryck som syftar på myntindragningar, d.v.s. att gamla mynt förklarades ogiltiga och ersattes med nya. Myntindragningar kunde ske så ofta som varje halvår inom en myntherres område under medeltiden. För detta togs en växlingsavgift ut som var ett sätt för myntherren att beskatta befolkningen. Ett genomgående tema i denna bok är att medeltida brakteater under högmedeltiden är starkt kopplade till sådana myntindragningar.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se