This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Globalisering och svensk arbetsmarknad

Book
Reference
Heyman, Fredrik and Fredrik Sjöholm (2018). Globalisering och svensk arbetsmarknad. Stockholm: SNS Förlag.

Authors
Fredrik Heyman, Fredrik Sjöholm

Den svenska arbetsmarknaden har överlag vunnit på globaliseringen. Arbetskraften har blivit mer kvalificerad och de flesta arbetstagare har fått högre löner, inte minst högkvalificerad personal i multinationella företag. Samtidigt leder globaliseringen till minskad efterfrågan på rutinjobb och medelinkomstjobb.

Nationalekonomerna Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm har med hjälp av detaljerade data över anställda och alla företag i Sverige under perioden 1997–2013 analyserat hur den svenska arbetsmarknaden påverkats av globaliseringen.

Resultaten visar att globaliseringen gjort svensk arbetskraft mer kvalificerad. Ökningen av multinationella företag i Sverige leder till att fler kvalificerade jobb efterfrågas.

Rapporten visar också att globaliseringen lett till...

  • förbättrad matchning mellan arbetstagare och företag, det gäller särskilt industrier där svensk export är relativt hög
  • att multinationationella företag står sig bättre än företag som enbart verkar på den lokala marknaden
  • minskat antal rutinartade jobb, det gäller både låglönejobb som vissa kontorsarbeten och kassapersonal och jobb högre upp i lönefördelningen, såsom vissa inköps- och mäklaryrken.

Bilden av vinnare och förlorare till följd av globaliseringen är därför inte entydig. Samtidigt som efterfrågan på kvalificerad arbetskraft växer, ökar också sysselsättningen i jobb med lägre kvalifikationer som inte kan flyttas, till exempel städtjänster. Framför allt verkar jobb i mitten av lönefördelningen försvinna, till exempel inom maskin- och monteringsarbete samt metallarbetare och reparatörer.