This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia

Book
Reference
Carlson, Benny and Mats Lundahl (2020). Från Värmland till Washington: Episoder ur IUI:s historia. Stockholm: Samhällsförlaget.

Authors
Benny Carlson, Mats Lundahl

Denna bok innehåller varken sju underverk eller sju dödssynder. Däremot innehåller den sju essäer som alla kretsar kring Industriens Utredningsinstitut (IUI), numera Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Efter att ha behandlat IUI:s första kvartssekel i två böcker – Ett forskningsinstitut växer fram (2014) och Ett forskningsinstitut expanderar (2019) – om sammanlagt mer än 1 300 sidor fann vi, otroligt nog, att ämnet inte var uttömt. Vi hade framför allt en del outnyttjat arkivmaterial som kretsar kring några nyckelpersoners resor i västerled.

Bokrecension av Bo Sandelin i Ekonomisk Debatt, nummer 8 (2021).