This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

IFN:s Nyhetsbrev

Påverkar företagsbeskattningen småföretagares benägenhet att bilda aktiebolag

IFN Newsletter
Reference
Edmark, Karin (2012). “Påverkar företagsbeskattningen småföretagares benägenhet att bilda aktiebolag”. IFN:s Nyhetsbrev (2), 1–4.

Author
Karin Edmark

År 2006 reformerades de omdiskuterade skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, så att ägare till fåmansbolag, i synnerhet med högt aktiekapital och/eller höga lönekostnader, fick sänkt skatt. I denna studie beräknar vi den effektiva skattepremien för åren 2004–2009 av att driva ett företag som fåmansaktiebolag (AB) istället för enskild firma. Vi finner stöd i data för att en ökad skattefördel av att bilda bolag ökar sannolikheten att företag drivs som AB.