This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Helhetsbilden viktig för att få fram fler entreprenörer

2013-11-27 Göteborgs-Posten
Op-Ed
Reference
Braunerhjelm, Pontus and Magnus Henrekson (2013). “Helhetsbilden viktig för att få fram fler entreprenörer”. Göteborgs-Posten, November 27.

Authors
Pontus Braunerhjelm, Magnus Henrekson

Entreprenörskaps- och innovationspolitiken måste utgå från ett helhetsperspektiv, ett långsiktigt ramverk som borgar för stabilitet. Det skriver Magnus Henrekson, IFN, och  Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, i en debattartikel i GP. De menar bland annat att en väl fungerande riskkapitalmarknad krävs för att bättre stödja tillväxtföretag. "En rätt utformad optionsbeskattning samt en flexiblare arbetsmarknad skulle underlätta både kapital- och kompetensförsörjning."