This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Den låga räntan kan skada svensk ekonomi

2015-10-10 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Blix, Mårten and Magnus Henrekson (2015). “Den låga räntan kan skada svensk ekonomi”. Svenska Dagbladet, October 10.

Authors
Mårten Blix, Magnus Henrekson

Riksbanken borde erkänna att inflationen mätt med KPI har blivit ett för torftigt mått på prisimpulser i ekonomin, skriver Magnus Henrekson, IFN, och Mårten Blix, gästforskare IFN, i ett inlägg på Brännpunkt. De menar att det vore ett misstag att inte börja höja räntan.