This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Så klarar vi jobben när automatiseringen kommer

2015-10-11 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Blix, Mårten (2015). “Så klarar vi jobben när automatiseringen kommer”. Dagens Nyheter, October 11.

Author
Mårten Blix

På lång sikt kommer den teknologiska utvecklingen att leda till högre välstånd, men vägen dit kan bli stökig, skriver Mårten Blix, gästforskare på IFN, på DN Debatt. Han föreslår fyra åtgärder för att minska nackdelarna med den nya teknologin. Ett av dessa är minska kostnader för att anställa genom att sänka skatten på (mänskligt) arbete.