This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vårt försprång som it-nation kan tyna bort

2015-12-25 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Blix, Mårten (2015). “Vårt försprång som it-nation kan tyna bort”. Svenska Dagbladet, December 25.

Author
Mårten Blix

Vi står just nu inför ett vägval som avgör dels hur stora vinsterna från digitaliseringen blir, dels ifall vi kan klara välfärden utan skattehöjningar. För att bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter behöver bland annat lagstiftningen ses över, skriver nationalekonomen Mårten Blix. Mårten är författare till rapporten ”Digitalization and the economy” och är gästforskare vid Institutet för Näringslivsforskning där han arbetar med en bok om digitaliseringen och utmaningar för välfärdsstaten. Här finns rapporten i sin helhet: www.martenblix.com