This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt

2016-09-24 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Henrekson, Magnus and Sebastian Jävervall (2016). “Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt”. Dagens Nyheter, September 24.

Authors
Magnus Henrekson, Sebastian Jävervall

Magnus Henrekson, IFN, och Sebastian Jävervall, doktorande Uppsala universitet, skriver på DN Debatt om rapporten Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" som de är författare till. De ser klara bevis för att resultaten faller och att det rör sig om kunskapsförsämringar både i absoluta och relativa tal.