This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan

2016-12-03 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Wennström, Johan (2016). “Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan”. Dagens Nyheter, December 3.

Author
Johan Wennström

I ett debattinlägg och en replik (9/12) i Dagens Nyheter skriver Johan Wennström, IFN, att friskolereformens ideologiska förebild, Milton Friedman, betonade nödvändigheten av en nationell läroplan som garanterar att elever presterar ungefär lika i privata och i offentliga skolor. Denna centrala komponent glömdes bort när skolsystemet reformerdes på 1990-talet.