This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Digitaliseringen är en ödesfråga för landsbygden

2017-01-02 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Blix, Mårten and Özge Öner (2017). “Digitaliseringen är en ödesfråga för landsbygden”. Svenska Dagbladet, January 2.

Authors
Mårten Blix, Özge Öner

Effekterna av digitaliseringen är inte jämnt fördelade över landet. Det är alltmer tydligt att de fördelnings­politiska och sociala kostnaderna faller tyngst på lands­bygden, ­skriver IFN-forskarna Mårten Blix och Özge Öner.