This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Basinkomst kan försämra för låginkomsttagare

2017-07-08 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Blix, Mårten (2017). “Basinkomst kan försämra för låginkomsttagare”. Dagens Nyheter, July 8.

Author
Mårten Blix

Vi lever i en tid av ökad polarisering och ekonomisk utsatthet. Allt oftare hörs förslaget om att införa en medborgarlön. På ytan finns många tilltalande egenskaper men argumenten mot en basinkomst är starka, skriver Mårten Blix, IFN, på DN Debatt. En basinkomst på en nivå som gör en meningsfull skillnad är oerhört dyr och kräver omfattande skattehöjningar, förklarar Blix.