This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Rädda nätläkarna – och vården

2019-02-17 Dagens Industri
Op-Ed
Reference
Blix, Mårten (2019). “Rädda nätläkarna – och vården”. Dagens Industri, February 17.

Author
Mårten Blix

Mårten Blix, IFN, skriver ett debattinlägg i Dagens Industri att "nätläkare har blivit en symbolfråga som speglar spänningarna mellan privat och offentlig sjukvård". Han förklarar att "ryckiga och okloka åtgärder kring nätläkare kan mycket väl skapa svallvågor inom hela sjukvården som dämpar viljan till fortsatta privata investeringar och innovationer inom hela hälso- och sjukvården".