This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Slutreplik: Patienternas vilja ska inte viftas bort

2019-03-14 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Blix, Mårten (2019). “Slutreplik: Patienternas vilja ska inte viftas bort”. Svenska Dagbladet, March 14.

Author
Mårten Blix

Detta är en slutreplik på debattartikeln "Är detta början till slutet för nätläkarna?".