This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Är Sveriges tid som stormakt i entreprenörskap över?

2019-05-10 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2019). “Är Sveriges tid som stormakt i entreprenörskap över?”. Dagens Nyheter, May 10.

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, att den positiva svenska välståndsutvecklingen till stor del har sin grund i en framgångsrik strukturomvandling i näringslivet efter 1990-talskrisen. Men nu visar nya data att det svenska entreprenörskapet avstannat.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se