This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

I väntan på privat arbetsförmedling

2019-11-16 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Blix, Mårten (2019). “I väntan på privat arbetsförmedling”. Svenska Dagbladet, November 16.

Author
Mårten Blix

Den enskilde har ett eget ansvar för sin kompetensförsörjning, skriver Mårten Blix. "Minst någon gång inom en femårsperiod är det väsentligt att uppgradera sin tekniska kompetens för att inte halka efter. Om utsikterna för branschen ser mörka ut kan det även vara värt att överväga ett större karriärbyte till något helt annat. Med tanke på hur mycket pengar som samhället redan satsar på vidareutbildning borde svårigheten inte i första hand vara bristande resurser – utan i stället ett matchningsproblem."