This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Bygg bostäder av kommersiella lokaler

2021-02-19 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Braunerhjelm, Pontus and Roger Svensson (2021). “Bygg bostäder av kommersiella lokaler”. Svenska Dagbladet, February 19.

Authors
Pontus Braunerhjelm, Roger Svensson

Roger Svensson, IFN, och Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, skriver i Svenska Dagbladet: "Lågkonjunktur och beteende­förändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontors­lokaler. För att undvika en finansiell kris bör en del byggas om till bostäder."

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se