This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Öka kommuners vilja att tillåta ny vindkraft

2021-03-13 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Lundin, Erik (2021). “Öka kommuners vilja att tillåta ny vindkraft”. Svenska Dagbladet, March 13.

Author
Erik Lundin

Erik Lundin, IFN, skriver om vindkraft och ekonomiska incitament i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I dagsläget är många kommuner negativt inställda till vindkraft, ett sätt att vända det är att ge kommuner ekonomiska fördelar. Det kan exempelvis göras genom att reformera fastighetsskatten på vindkraftverk så att den (eller åtminstone en viss andel av den) tillfaller kommunen istället för staten, skriver Erik Lundin.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se