This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Slutreplik: Reavinster från bostadsförsäljningar överskattas kraftigt i statistiken

2021-06-17 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Björklund, Anders and Daniel Waldenström (2021). “Slutreplik: Reavinster från bostadsförsäljningar överskattas kraftigt i statistiken”. Dagens Nyheter, June 17.

Authors
Anders Björklund, Daniel Waldenström

En sansad fördelningsdebatt kräver ett försiktigt, och gärna källkritiskt, förhållningssätt till fakta.